Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně:

Kurzy jsou akreditovány Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. U nově nabízeních kurzů vyřizujeme akreditaci tak, aby byla platná v době konání kurzu.

Nabídka VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU v pdf ZDE. Přihlášky naleznete v interaktivním přehledu ZDE.

Verejna_sprava_2.pol.2023_nahled.jpg

ASISTENT – Termíny

Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit (Variabilní symbol – 81. běh)
1. blok 9.-12. října 2023
2. blok 13.-16. listopadu 2023

JUNIOR – Termíny

Audit klíčových oblastí veřejné správy (Variabilní symbol – VS 166)
13.-15. prosince 2023

Interní audit a kontrola u měst a obcí
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.

Praktická realizace interního auditu (Variabilní symbol - VS 165)
4.-6. prosince 2023

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu (Variabilní symbol – VS 163)
2.-4. října 2023

Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.
 
 

 


SENIOR – Termíny

3E v číslech – Komplexní seminář - online (Variabilní symbol - VS 164)
20.-22. listopadu 2023

Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.

Účetnictví výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídícími a kontrolními systémy
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.3


EXPERT/KONZULTANT – Termíny

Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné správě
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.

Nástroje a metody řízení pro interní auditory
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.

Řízení interního auditu
Atestační kurz se v 2. pololetí 2023 nebude konat.