Knihovna ČIIA

 

Do nabídky této sekce patří publikace (tištěná i elektronická podoba) vydávané ČIIA a světovou organizací interních auditorů
The IIA (The IIA Research Foundation Bookstore) a publikace od The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA).
Nabídka je rozšířena i o tematické publikace jiných vydavatelů.

Knihovna je v kanceláři ČIIA na Karlově náměstí 3, Praha 2 v 1. patře a je přístupná denně od 8:00 - 16:00 hodin. Knihy jsou půjčovány bezplatně dle Knihovního řádu ČIIA.

V případě dotazů kontaktujte Petru Škvorovou (tel. 224 919 361, skvorova@interniaudit.cz).

 


Přehled titulů

 

  • Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem uzavírání smluv s vypůjčiteli publikací ČIIA: ZDE.