Ev.č.Titul / autor / vydal
644

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2020, rozsah 55

643

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimKomentářPříloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti pr&a

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2018, rozsah 251

642b

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v roce 202

642a

Komentář k zákonu o finanční kontrole ve veřejné správě

Jana Czudek Kranecová, Damian Czudek, Tereza Koucká Höfferová, Andrea Vuongová
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v roce 202

/ nedostupné
641

Zákon o veřejných zakázkáchKomentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Miloš Olík, Martin Janoušek, Jakub Stránský
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2011, rozsah 631

640

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nimKomentářPříloha: Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti pr&a

Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2012, rozsah 169

639b

Zákon o auditorech Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009, rozsah 122

639a

Zákon o auditorech Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009, rozsah 122

639

Zákon o auditorech Komentář

Vladimír Králíček
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2009, rozsah 122

638

Rizika v komerční praxi

František Janatka a kolektiv
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2011, rozsah 316

637b

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010, rozsah 158

637a

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010, rozsah 158

637

Kontrola ve veřejné správě

Juraj Nemec, František Ochrana, Jan Pavel, Vladimír Šagát
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2010, rozsah 158

636b

Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání

Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013, rozsah 175

636a

Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání

Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013, rozsah 175

636

Auditing pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, 2. vydání

Libuše Müllerová
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2013, rozsah 175

635b

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014, rozsah 228

635a

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014, rozsah 228

635

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

Vladimír Králíček, Jan Molín
Wolters Kluwer ČR, a.s. v roce 2014, rozsah 228

634

Organizační kultura a její změna

Doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Grada Publishing, a.s. v roce 2010, rozsah 238

633

Data Analysis and Sampling Simplified: A Practical Guide for Internal Auditors

Donald A. Dickie, PhD
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

632

Agile Auditing: Transforming the Internal Audit Process

Risk A. Wright Jr., CIA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

631

Auditing Social Media: A Governance and Risk Guide2nd Edition

J. Mike Jacka, CIA a Peter R. Scott, APR
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

630

Internal Audit of the Future: The Impact of Technology Innovation

A. Michael Smith
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

629

Sawyer´s Internal Auditing / Enhancing and Protecting Organizational Value7th Edition


The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

628

New Auditor´s Guide to Internal Auditing

Bruce R. Turner, AM, CRMA, CISA, CFE
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

627

A Journey into Auditing Culture / A Story and a Practical Guide

Susan Jex, FRSA and Eddie J. Best, FCA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

626

The Speed of Risk / Lessons Learned on the Audit Trail2nd Edition

Richard. F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA
The Institute of Internal Auditors / Internal Audit Foundati

625

Jak vítězit nad riziky

Jiří Kruliš
Linde Praha, akciová společnost v roce 2011, rozsah 561

624b

Audit

PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
Vysoká škola finanční a správní, a.s. v roce 2019, rozsah 82