Co ČIIA nabízí?

 • Nabízíme širokou škálu jednodenních vzdělávacích seminářů a workshopů zaměřených na otázky zřizování a působení útvarů auditu, zvyšování odborné úrovně auditorů, bezpečnosti informací, řídící systémy, bezpečnost IT, účetnictví, daňové zákony, apod.
 • Máte možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu CIA (Certified Internal Auditor), který je známkou odborné kvalifikace pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží v současné době jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory. Nabízíme Vám možnost zapojit se do programu IIA k získání certifikátu CIA a vstoupit tak do řad 30 000 držitelů CIA po celém světě a na vlastní osobě si vyzkoušet, jak rozdílné možnosti může pro Vám získání certifikátu CIA znamenat.
 • K získání titulu CIA Vám může pomoci i další produkt, který Vám nabízíme - dlouhodobý systém vzdělávání zaměřený na rozvoj profese interního auditu. Školení zahrnuje 320 hodin výuky v 8 jednotýdenních cyklech po dobu dvou let. Každý cyklus zahrnuje témata sestavená ze čtyř částí zkoušek CIA.
 • Veřejné a státní správě nabízíme řadu akreditovaných jednodenních školení a akreditované kursy: "Základní kurs" a "Atestační kurs". Základní kurs probíhá v rámci jednotného systému přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit a je uznán MŠMT jako rekvalifikační pro profesi interního auditora ve veřejné správě.
 • Atestační kurs je koncipován jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky finančního řízení k funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých druhů interního auditu.
 • V roce 2003 jsme pro všechny zájemce zřídili i pobočku v Brně, kde se konají jednodenní semináře, základní a atestační kursy a klubové večery.
 • Časopis "Interní auditor", který se zabývá aktuálními otázkami ze světa interního auditu a financí.
 • Setkávání interních auditorů a vzájemnou výměnu informací a zkušeností při příležitosti pravidelně pořádaných fór , klubových večerů a národních konferencí.
 • Zprostředkujeme Vám kontakty s významnými zahraničními odborníky z oboru interního auditu.
 • Vydáváme odborné publikace o interním auditu a Standardy pro profesní praxi.
 • Delegujeme vybrané interní auditory z ČR do pracovních orgánů mezinárodních institucí pro oblast interního auditu.