Sekce

Český institut interních auditorů realizuje setkávání pro interní auditory, a to za účelem jak získávání aktuálních informací, tak výměny zkušeností a znalostí. Realizace probíhá v prostorách ČIIA nebo našich partnerů, kteří program obohatí o odborná vystoupení z řad svých zástupců.

Setkávání jsou ve většině případů organizována v pravidelných intervalech (zejména Sekce veřejné správy nebo setkávání interních auditorů z finanční oblasti), případně dle potřeb.

  • Sekce veřejné správy: Cílem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě ČR a vytvářet podmínky pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace zaměstnanců veřejné správy ČR, kteří se připravují na výkon profese interního auditora nebo ji vykonávají.
  • Finanční instituce: Pravidelná pololetní setkávání s interními auditory z finanční oblasti (banky, finanční pojišťovny) nad aktuálními tématy. Setkání jsou realizována ve spolupráci s Českou bankovní asociací a dalšími partnery (převážně velké poradenské společnosti).

Z jakých dalších oblastí realizujeme více či méně pravidelná setkávání interních auditorů?  Jsou to zejména:

  • Finanční pojišťovny
  • Interní auditoři ze státních fondů a dalších specifických organizací
  • Investiční společnosti a obchodníci s cennými papíry
  • Průmysl
  • Zdravotní pojišťovny
  • Zdravotnictví
  • Další odborná setkávání podle aktuálních témat či zájmu členů

Máte k setkávání dotaz, podnět nebo si přejete být informováni o pozvánkách na některou z oblastí? Neváhejte nás kontaktovat. Kontaktní osobou je Tereza Bubníková (bubnikova@interniaudit.cz).