Časopis Interní auditor 

 

  • Časopis Interní auditor je profesním čtvrtletníkem Českého institutu interních auditorů, který vychází od roku 1997.
  • V případě tisku je náklad 1500 výtisků. Časopis je určen interním auditorům (přičemž asi 50% z nich je z oblasti veřejné správy), zasílán vybraným knihovnám, ECIIA a The IIA, distribuován předplatitelům a rozdáván na hromadných akcích ČIIA. Okolo 80 čtenářů je ze Slovenské republiky.
  • Dostupnost online časopisu (aktuální číslo pouze pro členy ČIIA) s možností stažení do svých elektronických zařízení (ve formátu pdf).
  • V redakční radě časopisu působí odborníci z poradenských společností, bankovnictví, pojišťovnictví nebo veřejné správy.
  • V případě, že se chcete aktivně podílet na tvorbě časopisu, kontaktujte Ing. Daniela Häuslera (hausler@interniaudit.cz).
  • Každé číslo je věnováno jednomu tématu, přičemž pro rok 2024 jsou to následující témata:

 

1/2024: Lidské zdroje pro interní audit
eletkronická forma
Březen 2024
2/2024: Data
forma bude upřesněna
Červen 2024
3/2024: Globální standardy
tištěná i elektronická forma
Září 2024
4/2024: Využití umělé inteligence v interním auditu
forma bude upřesněna
Prosinec 2024

 

ia_logo.jpg