Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

Nová podoba Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu byla oficiálně oznámena 6. července 2015 na Mezinárodní konferenci Mezinárodního institutu interních auditorů ve Vancouveru.

ippf-2015.jpg

 

 

 

Závazné směrnice

POSLÁNÍ INTERNÍHO AUDITU

Poslání interního auditu vyjadřuje cíle, o jejichž dosažení interní audit pro danou organizaci usiluje. Zahrnutí Poslání do nového IPPF je záměrné a ukazuje, jak využít celý rámec k tomu, aby odborníci dokázali Poslání naplnit.

 

Hlavní principy, jako celek, vyjadřují účinnost interního auditu. Aby bylo možné útvar interního auditu považovat za účinný, měly by být účinným způsobem zavedeny všechny Principy. Způsob, kterým interní auditor, podobně jako útvar interního auditu, prokazuje splnění Hlavních principů, se může podstatně lišit mezi jednotlivými organizacemi. Nicméně neschopnost dosažení jakéhokoli z Hlavních principů by mohla vést k závěru, že útvar interního auditu nebyl tak účinný, jak by při naplňování Poslání interního auditu mohl být.

 

 

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361

 

Mandatory Guidance

THE MISSION OF INTERNAL AUDIT

The Mission of Internal Audit articulates what internal audit aspires to accomplish within an organization. Its place in the New IPPF is deliberate, demonstrating how practitioners should leverage the entire framework to facilitate their ability to achieve the Mission.

 

The Core Principles, taken as a whole, articulate internal audit effectiveness. For an internal audit function to be considered effective, all Principles should be present and operating effectively. How an internal auditor, as well as an internal audit activity, demonstrates achievement of the Core Principles may be quite different from organization to organization, but failure to achieve any of the Principles would imply that an internal audit activity was not as effective as it could be in achieving internal audit’s mission.

 

 

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361

Doporučené směrnice

 

Prováděcí směrnice pro Standardy
 • PS1000 - Účel, pravomoci a odpovědnosti
 • PS 1010 - Přijetí Závazných směrnic ve statutu interního auditu
 • PS 1100 - Nezávislost a objektivita
 • PS 1110 - Organizační nezávislost
 • PS 1111 - Přímá vzájemná součinnost s orgány společnosti
 • PS 1112 - Role vedoucího interního auditu mimo oblast interního auditu
 • PS 1120 - Objektivita jednotlivce
 • PS 1130 - Narušení nezávislosti nebo objektivity
 • PS 1200 - Odbornost a náležitá profesní péče
 • PS 1210 - Odbornost
 • PS 1220 - Náležitá profesní péče
 • PS 1230 - Průběžný profesní rozvoj
 • PS 1300 - Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
 • PS 1310 - Požadavky kladené na Program pro zabezpečení a zvyšování kvality
 • PS 1311 - Interní hodnocení
 • PS 1312 - Externí hodnocení
 • PS 1320 - Podávání zpráv o programu pro zabezpečení a zvyšování kvality
 • PS 1321 - Užívání výrazu "Je v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
 • PS 1322 - Informování týkající se nesouladu
 • PS 2000 - Řízení interního auditu
 • PS 2010 - Plánování
 • PS 2020 - Komunikace a schvalování
 • PS 2030 - Řízení zdrojů
 • PS 2040 - Zásady a postupy
 • PS 2050 - Koordinace a možnost spolehnutí se
 • PS 2060 - Předávání zpráv vedení a orgánům společnosti
 • PS 2070 - Externí poskytovatel služeb a organizační odpovědnost za provádění interního auditu
 • PS 2100 - Charakter práce
 • PS 2110 - Řízení a správa společnosti
 • PS 2120 - Řízení rizik
 • PS 2130 - Řízení a kontrola
 • PS 2200 - Plánování zakázky
 • PS 2201 - Přístup k plánování
 • PS 2210 - Cíle zakázky
 • PS 2220 - Rozsah zakázky
 • PS 2230 - Rozvržení zdrojů v rámci zakázky
 • PS 2240 - Pracovní program zakázky
 • PS 2300 - Realizace zakázky
 • PS 2310 - Identifikace informací
 • PS 2320 - Analýza a hodnocení
 • PS 2330 - Dokumentace informací
 • PS 2340 - Dohled (supervize) nad prováděním zakázky
 • PS 2400 - Předávání výsledků
 • PS 2410 - Kritéria komunikace
 • PS 2420 - Kvalita zpráv
 • PS 2421 - Chyby a opomenutí
 • PS 2430 - Užívání výrazu "Provedeno v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu"
 • PS 2431 - Poskytnutí informací v případě nesouladu
 • PS 2440 - Distribuce výsledků
 • PS 2450 - Celkové názory
 • PS 2500 - Monitorování
 • PS 2600 - Předávání informace týkající se přijetí rizika

 


 

Doporučení pro praxi

 

Doporučení pro praxi, které byly součástí IPPF z roku 2013, jsou stále dostupné samostatně. Prováděcí směrnice nahradily Doporučení pro praxi, s účinností od ledna 2017.

 

 • 1000-1-CZ
 • 1110-1-CZ
 • 1111-1-CZ
 • 1120-1-CZ
 • 1130-1-CZ
 • 1130A1-1-CZ
 • 1130A2-1-CZ
 • 1200-1-CZ
 • 1210-1-CZ
 • 1210A1-1-CZ
 • 1220-1-CZ
 • 1230-1-CZ
 • 1300-1-CZ
 • 1310-1-CZ
 • 1311-1-CZ
 • 1312-1-CZ
 • 1312-2-CZ
 • 1312-3-CZ
 • 1312-4-CZ
 • 1320-1-CZ
 • 1321-1-CZ
 • 1322-1-CZ
 • 2010-1-CZ
 • 2010-2-CZ
 • 2020-1-CZ
 • 2030-1-CZ
 • 2040-1-CZ
 • 2050-1-CZ
 • 2050-2-CZ
 • 2050-3-CZ
 • 2060-1-CZ
 • 2110-1-CZ
 • 2110-2-CZ
 • 2110-3-CZ
 • 2120-1-CZ
 • 2210-1-CZ
 • 2120-2-CZ
 • 2120-3-CZ
 • 2130-1-CZ
 • 2130A1-1-CZ
 • 2130A1-2-CZ
 • 2200-1-CZ
 • 2200-2-CZ
 • 2210A1-1-CZ
 • 2230-1-CZ
 • 2240-1-CZ
 • 2300-1-CZ
 • 2320-1-CZ
 • 2320-2-CZ
 • 2320-3-CZ
 • 2320-4-CZ
 • 2330-1-CZ
 • 2330A1-1-CZ
 • 2330A1-2-CZ
 • 2330A2-1-CZ
 • 2340-1-CZ
 • 2400-1-CZ
 • 2410-1-CZ
 • 2420-1-CZ
 • 2440-1-CZ
 • 2440-2-CZ
 • 2440A2-1-CZ
 • 2500-1-CZ
 • 2500A1-1-CZ
Doplňkové směrnice

Obecné praktické pomůcky

 • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
 • Auditing External Business Relationships
 • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
 • Auditing Executive Compensation and Benefits
 • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
 • Assessing the Adequacy of Risk Management
 • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
 • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
 • Auditing the Control Environment
 • Interaction with the Board
 • Independence and Objectivity
 • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
 • Coordinating Risk Management and Assurance
 • Quality Assurance and Improvement Program
 • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
 • Integrated Auditing
 • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
 • Developing the Internal Audit Strategic Plan
 • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
 • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
 • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
 • Business Continuity Management
 • Talent Management
 • Internal Audit and the Second Line of Defense
 • Audit Reports
 • Engagement Planning - Establishing Objectives and Scope
 • Engagement Planning - Assessing Fraud Risks
 • Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map
 • Auditing Third-party Risk Management
 • Assessing the Risk Management Process
 • Demonstrating the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing
 • Auditing Culture
 • Developing a Risk-based Internal Audit Plan
 • Internal Audit and Fraud - 2nd Edition
 • Integrated Approaches to Internal Auditing

 

Praktické pomůcky - Pomůcky pro hodnocení IT rizik (GAIT)

 • The GAIT Methodology
 • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
 • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
 • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance

 

Praktické pomůcky pro veřejný sektor

 • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
 • Creating IA Competency in Public Sector
 • Auditing Grants in the Public Sector
 • Unique Aspects of Internal Auditing in the Public Sector - 2nd Edition
 • Auditing Procurement in the Public Sector
 • Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector - 2nd Edition

 

Praktické pomůcky pro sektor finančních služeb

 • Auditing Liquidity Risk: An Overview
 • Auditing Model Risk Management
 • Foundations of Internal Auditing in Financial Services Firms
 • Auditing Credit Risk Management
 • Auditing Conduct Risk
 • Audititng Market Risk in Financial Institutions
 • Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks - 2nd Edition
 • Auditing Liquidity Risk Management for Banks - 2nd Edition

 

Praktické pomůcky - Globální technologické auditní pomůcky (GTAG)

 • Business Continuity Management (Previously GTAG 10)
 • Auditing Application Controls (Previously GTAG 8)
 • Identity and Access Management (Previously GTAG 9)
 • Developing the IT Audit Plan (Previously GTAG 11)
 • Auditing IT Projects (Previously GTAG 12)
 • Fraud Prevention and Detection in an Automated World (Previously GTAG 13)
 • Auditing User – Developer Applications (Previously GTAG 14)
 • Information Security Governance (Previously GTAG 15)
 • Data Analysis Technologies (Previously GTAG 16)​
 • Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition (Previously GTAG 1)
 • Information Technology Outsourcing – 2nd Edition (Previously GTAG 7)
 • Auditing IT Governance (Previously GTAG 17)
 • Management of IT Auditing - 2nd Edition (Previously GTAG 4)
 • Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition (Previously GTAG 3)
 • Auditing Smart Devices - 1st Edition of GTAG Auditing Mobile Computing
 • Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
 • Understanding and Auditing Big Data
 • Auditing Insider Threat Programs
 • It Change management: Critical for Organizational Success - 3rd Edition (Previously GTAG 2)
 • IT Essentials for Internal Auditors​
 • Auditing Identity and Access Management
 • Auditing Business Applications
 • Auditing Mobile Computing - 2nd Edition (Previously Auditing Smart Devices)
 • Auditing Cyber Incident Response and Recovery
 • Auditing Cybersecurity Operations: Prevention and Detection
 • Auditing Network and Communications Management

 

Další Doplňkové směrnice

 • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
 • Model Internal Audit Activity Charter

 

 

Doporučené směrnice jsou dostupné pouze pro členy ČIIA po přihlášení do členské sekce.

 

 

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361

Recommended Guidance

 

Implementation Guidance for Code of Ethics Principles
 • ​IGs for Code of Ethics Principles - Integrity
 • ​IGs for Code of Ethics Principles - Objectivity
 • ​IGs for Code of Ethics Principles - Confidentiality
 • ​IGs for Code of Ethics Principles - Competency
Implementation Guidance for Standards
 • IG 1000 - Purpose, Authority, and Responsibility
 • IG 1010 - Recognition Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter
 • IG 1100 - Independence and Objectivity
 • IG 1110 - Organizational Independence​
 • IG 1111 - Direct Interaction with the Board​​
 • IG 1112 - Chief Audit Executive Roles Beyond Internal Auditing​
 • IG 1120 - Individual Objectivity​
 • IG 1130 - Impairment to Independence or Objectivity​
 • IG 1200 - Proficiency and Due Professional Care​
 • IG 1210 - Proficiency​
 • IG 1220 - Due Professional Care​
 • IG 1230 - Continuing Professional Development​
 • IG 1300 - Quality Assurance and Improvement Program​
 • IG 1310 - Requirements of the Quality Assurance and Improvement Program
 • IG 1311 - Internal Assessments
 • IG 1312 - External Assessments
 • IG 1320 - Reporting on the Quality Assurnce and Improvement Program
 • IG 1321 - Use of "Conforms with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"​
 • IG 1322 - Disclosure of Nonconformance
 • IG 2000 - Managing the Internal Audit Activity
 •  IG 2010 - Planning
 • IG 2020 - Communication and Approval
 • IG 2030 - Resource Management
 • IG 2040 - Policies and Procedures
 • IG 2050 - Coordination and Reliance
 • IG 2060 - Reporting to Senior Management and the Board
 • IG 2070 - External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing​
 • IG 2100 - Nature of Work
 • IG 2110 - Governance
 • IG 2120 - Risk Management
 • IG 2130 - Control
 • IG 2200 - Engagement Planning
 • IG 2201 - Planning Considerations
 • IG 2210 - Engagement Objectives
 • IG 2220 - Engagement Scope
 • IG 2230 - Engagement Resource Allocation
 • IG 2240 - Engagement Work Program
 • IG 2300 - Performing the Engagement
 • IG 2310 - Identifying Information
 • IG 2320 - Analysis and Evaluation
 • IG 2330 - Documenting Information
 • IG 2340 - Engagement Supervision
 • IG 2400 - Communicating Results
 • IG 2410 - Criteria for Communicating
 • IG 2420 - Quality of Communications
 • IG 2421 - Errors and Omissions
 • IG 2430 - Use of "Conducted in Conformance with the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing"
 • IG 2431 - Engagement Disclosure of Nonconformance
 • IG 2440 - Disseminating Results ​
 • IG 2450 - Overall Opinion​
 • IG 2500 - Monitoring Progress
 • IG 2600 - Communicating the Acceptance of Risks

 



The Practice Advisories that supported the 2013 IPPF are still available individually. Implementation Guides have replaced Practice Advisories effective January 1, 2017.

 

 • 1000-1-EN
 • 1110-1-EN
 • 1111-1-EN
 • 1120-1-EN
 • 1130-1-EN
 • 1130A1-1-EN
 • 1130A2-1-EN
 • 1200-1-EN
 • 1210-1-EN
 • 1210A1-1-EN
 • 1220-1-EN
 • 1230-1-EN
 • 1300-1-EN
 • 1310-1-EN
 • 1311-1-EN
 • 1312-1-EN
 • 1312-2-EN
 • 1312-3-EN
 • 1312-4-EN
 • 1320-1-EN
 • 1321-1-EN
 • 1322-1-EN
 • 2010-1-EN
 • 2010-2-EN
 • 2020-1-EN
 • 2030-1-EN
 • 2040-1-EN
 • 2050-1-EN
 • 2050-2-EN
 • 2050-3-EN
 • 2060-1-EN
 • 2110-1-EN
 • 2110-2-EN
 • 2110-3-EN
 • 2120-1-EN
 • 2210-1-EN
 • 2120-2-EN
 • 2120-3-EN
 • 2130-1-EN
 • 2130A1-1-EN
 • 2130A1-2-EN
 • 2200-1-EN
 • 2200-2-EN
 • 2210A1-1-EN
 • 2230-1-EN
 • 2240-1-EN
 • 2300-1-EN
 • 2320-1-EN
 • 2320-2-EN
 • 2320-3-EN
 • 2320-4-EN
 • 2330-1-EN
 • 2330A1-1-EN
 • 2330A1-2-EN
 • 2330A2-1-EN
 • 2340-1-EN
 • 2400-1-EN
 • 2410-1-EN
 • 2420-1-EN
 • 2440-1-EN
 • 2440-2-EN
 • 2440A2-1-EN
 • 2500-1-EN
 • 2500A1-1-EN

 

 

 

Supplemental Guidance

Practice Guides - General

 • Formulating and Expressing Internal Audit Opinions
 • Auditing External Business Relationships
 • Evaluating Corporate Social Responsibility/Sustainable Development
 • Auditing Executive Compensation and Benefits
 • CAEs – Appointment, Performance Evaluation and Termination
 • Assessing the Adequacy of Risk Management
 • Measuring Internal Audit Effectiveness and Efficiency
 • Assisting Small Internal Audit Activities In Implementing the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
 • Auditing the Control Environment
 • Interaction with the Board
 • Independence and Objectivity
 • Reliance by Internal Audit on Other Assurance Providers
 • Coordinating Risk Management and Assurance
 • Quality Assurance and Improvement Program
 • Evaluating Ethics-related Programs and Activities
 • Integrated Auditing
 • Auditing Privacy Risks, 2nd Edition, (replaces GTAG 5)
 • Developing the Internal Audit Strategic Plan
 • Assessing Organizational Governance in the Private Sector
 • Selecting, Using, and Creating Maturity Models: A Tool for Assurance and Consulting Engagements
 • Auditing anti-bribery and anti-corruption programs
 • Business Continuity Management
 • Talent Management
 • Internal Audit and the Second Line of Defense
 • Audit Reports
 • Engagement Planning - Establishing Objectives and Scope
 • Engagement Planning - Assessing Fraud Risks
 • Coordination and Reliance: Developing an Assurance Map
 • Auditing Third-party Risk Management
 • Assessing the Risk Management Process
 • Demonstrating the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing
 • Auditing Culture
 • Developing a Risk-based Internal Audit Plan
 • Internal Audit and Fraud - 2nd Edition
 • Integrated Approaches to Internal Auditing

 

Practice Guides - Guide to the Assessment of IT Risk (GAIT)

 • The GAIT Methodology
 • GAIT for IT General Control Deficiency Assessment
 • GAIT for Business and IT Risk (GAIT-R)
 • Case Studies Using GAIT-R to Scope PCI Compliance

 

Practice Guides - Public Sector

 • Assesing Organizational Governance in the Public Sector
 • Creating IA Competency in Public Sector
 • Auditing Grants in the Public Sector
 • Unique Aspects of Internal Auditing in the Public Sector - 2nd Edition
 • Auditing Procurement in the Public Sector
 • Building an Effective Internal Audit Activity in the Public Sector - 2nd Edition

 

Practice Guides - Financial Services

 • Auditing Liquidity Risk: An Overview
 • Auditing Model Risk Management
 • Foundations of Internal Auditing in Financial Services Firms
 • Auditing Credit Risk Management
 • Auditing Conduct Risk
 • Audititng Market Risk in Financial Institutions
 • Auditing Capital Adequacy and Stress Testing for Banks - 2nd Edition
 • Auditing Liquidity Risk Management for Banks - 2nd Edition

 

Practice Guides - Global Technology Audit Guide (GTAG)

 • Business Continuity Management (Previously GTAG 10)
 • Auditing Application Controls (Previously GTAG 8)
 • Identity and Access Management (Previously GTAG 9)
 • Developing the IT Audit Plan (Previously GTAG 11)
 • Auditing IT Projects (Previously GTAG 12)
 • Fraud Prevention and Detection in an Automated World (Previously GTAG 13)
 • Auditing User – Developer Applications (Previously GTAG 14)
 • Information Security Governance (Previously GTAG 15)
 • Data Analysis Technologies (Previously GTAG 16)​
 • Informatinion Technology Risk and Controls – 2nd Edition (Previously GTAG 1)
 • Information Technology Outsourcing – 2nd Edition (Previously GTAG 7)
 • Auditing IT Governance (Previously GTAG 17)
 • Management of IT Auditing - 2nd Edition (Previously GTAG 4)
 • Continous Auding: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment – 2nd Edition (Previously GTAG 3)
 • Auditing Smart Devices - 1st Edition of GTAG Auditing Mobile Computing
 • Assessing Cybersecurity Risk: Roles of the Three Lines of Defense
 • Understanding and Auditing Big Data
 • Auditing Insider Threat Programs
 • It Change management: Critical for Organizational Success - 3rd Edition (Previously GTAG 2)
 • IT Essentials for Internal Auditors​
 • Auditing Identity and Access Management
 • Auditing Business Applications
 • Auditing Mobile Computing - 2nd Edition (Previously Auditing Smart Devices)
 • Auditing Cyber Incident Response and Recovery
 • Auditing Cybersecurity Operations: Prevention and Detection
 • Auditing Network and Communications Management

 

Other Supplemental Guidance

 • Applying The IIA’s International Professional Practices Framework as a Professional Services Firm
 • Model Internal Audit Activity Charter

 

 

Recommended Guidance are available only for members of IIA Czech after signing-in to the members‘ section.

 

Copyright © The Institute of Internal Auditors
Copyright © Český institut interních auditorů

 

K získání povolení k překladu, změnám nebo reprodukci jakékoli části amerického originálu nebo českého překladu kontaktujte:
Český institut interních auditorů, z.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 919 361