Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

Vícedenní akce

13.11.2024 - 15.11.2024
variabilní symbol: VS174

ÚROVEŇ

Pro interní auditory s menšími zkušenostmi.

URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní audit. Kurz ukončen testem. Atestační kurz je zařazený v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL SEMINÁŘE

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých bloků budou rovněž případové studie a osvojení daných dovedností.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
  • Sestavení programu auditu.
  • Přístupy ke vzorkování.
  • Formulace zjištění.
  • Prezentace výsledků auditu.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Valdemar Adamiš
Ing. Miroslav Čtvrtlík
Ing. Ladislava Slancová, MPA, LL.M.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 6 700,- Kč bez DPH (8 107,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 8 200,- Kč bez DPH (9 922,- Kč s DPH)

Přihlásit se