Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit

Vícedenní akce

14.10.2024 - 17.10.2024
25.11.2024 - 28.11.2024
variabilní symbol: 83.běh

ÚROVEŇ

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základní kurz je organizován v rozsahu 64 vyučovacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý cyklus je ukončený testem. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – asistent.

CÍL SEMINÁŘE

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro orientaci a provádění interního auditu v orgánech veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rovněž případové studie a praktické zkušenosti z veřejné správy.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu seznámení se strukturou a základními pojmy – zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy Evropského společenství pro řídící a kontrolní systémy ve veřejné správě.
  • Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).
  • Nastavení finančního řízení (řídící kontroly) a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému.
  • Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpočtového řízení.
  • Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se na interní audit ve veřejné správě, včetně mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu.
  • Provedení procesem auditu krok za krokem, včetně plánování a podávání zpráv.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Valdemar Adamiš
Ing. Jana Báčová, CIA
Ing. František Beckert
Ing. Pavel Folkman, CIA
Ing. Jiří Machát
JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová
Ing. Dana Ratajská
Ing. Rodan Svoboda, CIA
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 15 500,- Kč bez DPH (18 755,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 19 400,- Kč bez DPH (23 474,- Kč s DPH)

Přihlásit se