FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY

Fóra pro interní auditory jsou krátká (cca 1 hodina) vzdělávací setkání pro členy a přátele ČIIA, která se zaměřují na různorodá témata z oblasti interního auditu nebo příbuzných oborů. Může se jednat o aktuality, specifická, méně obsáhla témata, nebo naopak konkrétní úhly pohledu na komplexnější problematiku. Je to prostor pro sdílení znalostí, názorů a zkušeností v rámci komunity. Účast na fóru je zdarma.

Fórum pro interní auditory pro Vás pořádáme každý druhý čtvrtek v měsíci. Témata a lektory jednotlivých fór vždy najdete s předstihem na našich webových stránkách v sekci nadcházejících akcí.

Fóra standardně pořádáme on-line od 15.00 hodin.

Termíny na 1. pololetí 2024:

15. února 2024, 7. března 2024, 11. dubna 2024, 9. května 2024 a 13. června 2024.

Začátek fóra: 15.00 hodin.
Místo konání: On-line v prostředí MS Teams.

V mimořádných případech se datum, čas nebo forma konání může změnit. 

Informace podá: Tereza Bubníková
Těšíme se na Vás!