FÓRUM PRO INTERNÍ AUDITORY

Fórum pro interní auditory pro Vás pořádáme každý druhý čtvrtek v měsíci. Témata a lektory jednotlivých fór vždy najdete s předstihem na našich webových stránkách v sekci nadcházejících akcí. Účast na fórech je zdarma.

Od tohoto pololetí nově budeme standardně fóra pořádat on-line od 15.00 hodin.

Termíny na 2. pololetí 2023:

14. září 2023, 12. října 2023, 9. listopadu 2023 a 14. prosince 2023.

Začátek fóra: 15.00 hodin.
Místo konání: On-line v prostředí MS Teams.

V mimořádných případech se datum, čas nebo forma konání může změnit. 

Informace podá: Tereza Bubníková
Těšíme se na Vás!