Nástroje a metody řízení pro interní auditory

Vícedenní akce

2.10.2024 - 4.10.2024
variabilní symbol: VS172

ÚROVEŇ

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či organizačních složek. Zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

CÍL SEMINÁŘE

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti o vybraných metodách a nástrojích řízení, které přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody a nástroje řízení a metodiky, které může interní auditor využít jako podporu při provádění vlastních interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 1230 „Průběžný profesní rozvoj“.

OBSAH SEMINÁŘE

 • Základní rámce pro řízení organizace a fungování
  interního auditu (COSO, Tři linie obrany).
 • Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik
  v plánování interních auditů.
 • Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití
  pro interní audit.
 • Řízení kvality, strategické řízení.
 • Korporátní řízení, sdílení služeb.
 • Měření výkonnosti ve veřejné správě.
 • Součástí kurzu budou případové studie.

ROZVRH SEMINÁŘE

09:00 - 16:00

Lektor
Ing. Silvie Goliášová
Ing. Eva Janoušková
Ing. Blanka Štefanková

Cena semináře
Cena člen (prezenčně): 6 700,- Kč bez DPH (8 107,- Kč s DPH)
Cena nečlen (prezenčně): 8 200,- Kč bez DPH (9 922,- Kč s DPH)

Přihlásit se