Poplatky za zkoušky

Zkouška CIA:

Ceny platné do 30. června 2024

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu CIA
115 USD 230 USD
1. část 295 USD 425 USD
2. část 265 USD 395 USD
3. část 265 USD 395 USD

Ceny platné od 1. července 2024

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu CIA
120 USD 240 USD
1. část 310 USD 445 USD
2. část 280 USD 415 USD
3. část 280 USD 415 USD

 

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.


Zkouška CRMA:

Ceny platné do 30. června 2024

 

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu CRMA 95 USD 210 USD
zkouška 445 USD 580 USD

Ceny platné od 1. července 2024

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu CRMA 100 USD 220 USD
zkouška 465 USD 610 USD

 

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.


Program IAP:

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu IAP
75 USD 150 USD
zkouška 150 USD 250 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.


KAŽDOROČNÍ OBNOVENÍ CERTIFIKACE (CPE HLÁŠENÍ):

  poplatek za člena poplatek za nečlena
řádné hlášení CPE k 31.12. v ceně členství v ČIIA 120 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.

zpětné hlášení cpe ve stavu Grace period:

** Upozornění **
Od 1. září 2023 vstoupila v platnost nová Annual Certification Renewal Policy, která kromě jiného zvyšuje poplatky za hlášení CPE pro držitele certifikace ve stavu Grace period. Z rozhodnutí Rady ČIIA budou tyto náklady přefakturovány k úhradě držiteli certifikace.

CERtifikace poplatek za člena poplatek za nečlena
CIA 40 USD

240 USD

CCSA, CFSA, CGAP, CRMA
24 USD

240 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.

 


CIA challenge:

  poplatek za člena poplatek za nečlena
přihlášení do programu CIA + zkouška
1255 USD 1625 USD
2. a další opakování zkoušky
845 USD 995 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK. K cenám účtujeme navíc 10% administrativní poplatek ČIIA.


Doplňkové poplatky:

program produkt poplatek za člena poplatek za nečlena
CIA, CRMA, IAP prodloužení lhůty pro vykonání zkoušky od přihlášení - 75 dní     100 USD 100 USD
CIA, CRMA, IAP prodloužení programu o 12 měsíců 275 USD 275 USD
CIA, CRMA, IAP tištěný certifikát 50 USD 50 USD
CIA, CRMA reinstatement application (obnova aktivního statutu) 100 USD 250 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK. K cenám účtujeme navíc 10% administrativní poplatek ČIIA.

Změna již naplánovaného termínu zkoušky je možná za poplatek 75 USD (pro členy i nečleny). Poplatek se platí přímo testovacímu centru Perason Vue online při změně termínu.