Další certifikace

QUALIFICATION IN INTERNAL AUDIT LEADERSHIP

 

Od ledna 2022 již není možná registrace.

 

Kvalifikace pro budoucí - potenciální kandidáty na pozici vedoucího interního auditu, pro nově zvolené – začínající vedoucí interního auditu nebo již zkušené vedoucí interního auditu.

 

K dosažení kvalifikace QIAL je potřeba kombinace určitých metod (záleží na kandidátovi, na jaké karierní pozici se nachází): vypracování případové studie, doložení odborné praxe, prezentace, rozhovory.

QIAL.jpg

 


CERTIFICATION IN CONTROL SELF ASSESSMENT®

 

Od ledna 2019 již není možná registrace. Obsah zkoušky byl sloučen se zkouškou CRMA.

 

CCSA testuje porozumění důležitým základům CSA, procesům a příbuzným oblastem, jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Zkouška pokrývá tyto oblasti:

 

 1. Základy CSA.
 2. Integrace programu CSA.
 3. Elementy procesu CSA.
 4. Podnikatelské cíle.
 5. Identifikace a hodnocení rizika.
 6. Teorie a aplikace kontrolních mechanismů.

CCSA.png


CERTIFIED FINANCIAL SERVICES AUDITOR®

 

Od ledna 2019 již není možná registrace.

 

CFSA testuje současné auditní praxe a porozumění problémům interního auditu, rizikům a opatřením ve finančním sektoru. 80% otázek se týká těchto čtyř oblastí:

 

 1. Audit finančních služeb
 2. Audit produktů finančních služeb
 3. Audit procesů finančních služeb
 4. Regulatorní prostředí

 

Ostatních 20% otázek se týká jedné z oblastí, kterou si kandidát vybral - bankovnictví, pojišťovnictví, cenné papíry.

CFSA.png

 


CERTIFIED GOVERNMENT AUDITING PROFESSIONAL®

 

Od ledna 2019 již není možná registrace.

 

CGAP testuje znalosti auditu veřejné správy, porozumění auditním standatdům včetně The IIA's International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) government auditing standards. Kandidáti, kteří zkoušku skládají v USA, jsou take zkoušeni z Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS/Yellow Book).
Zkouška pokrývá tyto oblasti:

 

 1. Standardy, řízení společnosti a rizika
 2. Auditní praxe veřejné správy
 3. Auditní techniky a dovednosti ve veřejné správě
 4. Auditní prostředí veřejné správy
CGAP.png