Připojení titulu CRMA® k Vaší CIA® certifikaci pomůže demonstrovat Vaši schopnost poskytovat ujištění ohledně řízení rizik a governance v klíčových procesech, rozšiřovat obzory managementu a výboru pro audit v oblasti konceptů rizik a řízení rizik a zaměřovat se na strategická rizika v organizaci.

CRMA je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, za procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.


POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ A PRAXI

  • Kandidáti CRMA musí být držiteli titulu Certified internal auditor® (CIA®). Kandidáti musí mít minimálně 5 let praxe v interním auditu, risk managementu, nebo příbuzných oborech.

ZKOUŠKA

  • Zkouška CRMA má pouze jednu část, celkem o 125 otázkách. Na absolvování testu má kandidát časový limit 150 minut.
  • Aktuální sylabus najdete ZDE.

DOBA ZPŮSOBILOSTI

  • Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud do 2 let zkoušku úspěšně nesplní.
  • Pokud do této doby kandidát certifikaci nedokončí, veškeré dosud zaplacené poplatky propadají
  • Lhůtu lze jednorázově prodloužit o 1 rok (za poplatek). Toto prodloužení je možné pouze jednou, maximální doba způsobilosti je tedy 3 roky. Znovu již prodloužení o další rok možné není.