Certifikační registr

Rádi bychom vás informovali, že Mezinárodní institut interních auditorů (IIA) spustil certifikační registr, který poskytuje aktuální přehled držitelů mezinárodní certifikace IIA.

Uvedení v registru je dobrovolné a lze o něj zažádat následujícím způsobem:

  • Po úspěšném dokončení certifikačního programu.
  • V rámci každoročního CPE hlášení.
  • Prostřednictvím zadání tzv. „case" v CCMS systému.

Jaké informace jsou v certifikačním registru uvedeny?
V certifikačním registru jsou uvedené pouze následující informace:

  • Jméno a příjmení držitele certifikace.
  • ID číslo certifikátu.
  • Status certifikace.
  • Země trvalého pobytu držitele.

Osobní informace typu e-mailové adresy, adresy bydliště nebo telefonního čísla se do certifikačního registru neuvádějí.

Zahrnutí do registru je dobrovolné a bezplatné, pokud o něj nemáte zájem, do registru nebudete zařazeni.

Jediným požadavkem pro zahrnutí do registru je aktivní status mezinárodní certifikace IIA. Aktuální status Vaší certifikace si můžete ověřit ve svém účtu v certifikačním systému CCMS ZDE.

  • Certifikační registr je k dispozici ZDE
  • Více informací o registru na webu IIA ZDE