Organizační pokyny

Kompletní příručka pro kandidáty: ZDE

Před přihlášením do certifikačního programu doporučujeme důkladně se seznámit s obsahem celé příručky, všemi detaily a pravidly účasti v certifikačním programu i konání jednotlivých zkoušek.

 

Přihlášení do programu (CIA®, CRMA®, Internal Audit Practitioner®) nebo na konkrétní zkoušku probíhá v následujících krocích:

1. Úhrada poplatků

Vždy je potřeba začít uhrazením poplatku za danou aktivitu. Poplatky se hradí přímo ČIIA na základě vystavené faktury. Výši poplatků v amerických dolarech najdete v sekci „Poplatky“. Faktury vystavujeme v českých korunách podle aktuálního kurzu.

2. Vystavení voucheru

Samotné přihlášení do programu probíhá elektronicky v systému Certification Candidate Management System (CCMS). Po uhrazení faktury ČIIA aktivuje tzv. voucher, kterým Vám v systému CCMS bude zpřístupněna možnost přihlásit se. Vouchery jsou platné po dobu 180 dní, pokud do té doby není aktivita v CCMS dokončena, voucher i s ním spojený poplatek propadá!

3. Log-in do systému CCMS

Pokud je (nebo v minulosti byl) kandidát členem, měl by již mít automaticky založený profil s informací o jeho členství, před prvním přihlášením stačí poslat si žádost o obnovení hesla (možnost Forgot your password?). Případně je potřeba založit si profil nový (Create account). Pokud je kandidát členem, je v tomto případě potřeba použít stejnou e-mailovou adresu, která byla uvedena jako primární v členské přihlášce, aby se zabránilo vytvoření duplicitního profilu.

4. Doložení požadované dokumentace

Při přihlášení do programu bude vyžadováno nahrát do systému kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání a kopii občanského/řidičského průkazu/pasu. Na doložení a schválení veškerých těchto náležitostí je lhůta 90 dní od zahájení přihlášky (Váš status bude "Applied"). Po schválení všech těchto náležitostí bude Vaše přihlášení dokončeno („Approved“). Pokud zůstane Vaše přihláška ve stavu „Applied“ znamená to, že některá z požadované dokumentace chybí nebo nebyla schválena a je potřeba ji doplnit.

5. Potvrzení o praxi

Nejpozději do konce uplynutí data způsobilosti je ještě potřeba v systému vyplnit a odeslat ke schválení potvrzení o praxi (Proof of Experience).

 

Na složení všech tří částí zkoušky máte lhůtu 3 roky (CIA), respektive 2 roky (CRMA, IAP) od přihlášení do programu v systému CCMS. Zkoušky můžete skládat v libovolném pořadí v libovolném termínu, který si zvolíte skrze systém CCMS podle možností v testovacím centru nebo online. Přihlášení ke zkoušce probíhá obdobně jako přihlášení do programu: po uhrazení faktury je vystaven voucher s platností 180 dní, během kterých je nutné provést registraci ke zkoušce v systému CCMS. Od té chvíle začíná běžet další 180denní lhůta, během které je potřeba zkoušku vykonat.

Kompletní příručka pro kandidáty: ZDE

Před přihlášením do certifikačního programu doporučujeme důkladně se seznámit s obsahem celé příručky, všemi detaily a pravidly účasti v certifikačním programu i konání jednotlivých zkoušek.

MLČENLIVOST O OBSAHU ZKOUŠKY

Obsah zkoušek je důvěrný a chráněný autorskými právy. Obsah zkoušek je zakázáno komukoli jakýmkoli způsobem sdělovat. Před každým konáním zkoušky je kandidát vyzván k potvrzení souhlasu s mlčenlivostí a obecnými podmínkami konání zkoušky. Celé znění souhlasu naleznete v Příručce pro kandidáty. Bez udělení tohoto souhlasu nebude umožněno zkoušku vykonat.