CIAlogo.jpg

 

Titul CIA, vlajková loď The IIA®, již přes čtyřicet let dává svým nositelům punc výjimečné kvality v rámci profese interního auditu. Získání titulu CIA je jedinečným krokem k prokázání hloubkového porozumění výkonu profese.

 

 


POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ A PRAXI

Kandidáti CIA musí mít vysokoškolské vzdělání z akreditované vysoké školy nebo být aktivní držitelé titulu Internal Audit Practitioner.

  • Magisterský titul + 1 rok praxe v IA (nebo ekvivalent).*
  • Bakalářský titul + 2 roky praxe v IA (nebo ekvivalent).*
  • Internal Audit Practitioner + 5 let praxe v IA (nebo ekvivalent).*

*Ekvivalent praxe v IA: auditní/assessmentové (hodnotící) disciplíny, externí audit, hodnocení kvality, compliance a interní kontroly.

Zohledňuje se nejvyšší dosažené vzdělání při registraci do programu CIA. Požadovaná praxe musí být naplněna nejpozději do tří let od registrace. Pokud by kandidát splnil všechny tři části zkoušky dříve, jeho certifikace nabude platnosti až okamžikem splněním požadované praxe

Výjimka: do programu CIA se mohou registrovat kandidáti s ukončeným středoškolským vzděláním v případě, že mají minimálně 5 let praxe v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu. Zde musí být praxe naplněna již před registrací do programu.

Bezúhonnost

Od držitelů a kandidátů certifikace se očekává exemplární profesní chování, morální zásady a bezúhonnost. Kandidát musí prokázat vysoké morální a profesní hodnoty a souhlasit s tím, že se bude řídit Etickým kodexem IIA.

Tento souhlas je součástí přihlášky do programu CIA.

ZKOUŠKA

Kandidáti musí úspěšně složit všechny 3 části:

  • CIA část 1 – Základy interního auditu
  • CIA část 2 – Praxe interního auditu
  • CIA část 3 – Znalosti interního auditu

Aktuální sylabus najdete ZDE.

nové standary 2024 a změny v obsahu zkoušek

Veškeré informace bude The IIA postupně zveřejňovat na svých stránkách ZDE. Aktualizované otázky se budou v testech objevovat od května 2025.

DOBA ZPŮSOBILOSTI

  • Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud do 3 let nesplní úspěšně všechny části zkoušky.
  • Pokud do této doby nedokončí kandidát všechny části certifikace, propadají veškeré poplatky i části, které již byly splněny!
  • Lhůtu lze jednorázově prodloužit o 1 rok (za poplatek). Toto prodloužení je možné pouze jednou, maximální doba způsobilosti je tedy 4 roky. Znovu již prodloužení o další rok možné není.
  • Aby se kandidát mohl vrátit do certifikačního programu CIA, musí předložit novou přihlášku, zaplatit příslušné poplatky a skládat znovu všechny části zkoušky.