INTERNAL AUDIT PRACTITIONER

 

 

Program Internal Audit Practitioner byl navrhnut tak, aby podporoval studenty a nové zaměstnance v interním auditu na jejich kariérní cestě. Označení Internal Audit Practitioner je určeno pro všechny, kteří chtějí demonstrovat svoji způsobilost a připravenost k vykonávání interního auditu. Zároveň svým držitelům otevírá dveře k certifikaci Certified Internal Auditor®️ (CIA®️).


POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ A PRAXI

Do programu Internal Audit Practitioner může být přijatý každý kandidát bez ohledu na výši vzdělání nebo praxe. Aktivní držitel označení Internal Audit Practitioner pak při vstupu do programu CIA nemusí dokládat své vzdělání.

BEZÚHONNOST

  • Od držitelů a kandidátů označení Internal Audit Practitioner se očekává exemplární profesní chování, morální zásady a bezúhonnost. Kandidát musí prokázat vysoké morální a profesní hodnoty a souhlasit s tím, že se bude řídit Etickým kodexem IIA. Tento souhlas je součástí přihlášky do programu Internal Audit Practitioner.

ZKOUŠKA

  • Zkouška IAP ověřuje znalost Mezinárodních standardů IIA. Má pouze jednu část, celkem o 100 otázkách. Na absolvování testu má kandidát časový limit 120 minut.
  • Aktuální sylabus najdete ZDE.

DOBA ZPŮSOBILOSTI

  • Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud do 2 let zkoušku úspěšně nesplní.
  • Pokud do této doby kandidát certifikaci nedokončí, veškeré dosud zaplacené poplatky propadají!
  • Lhůtu lze jednorázově prodloužit o 1 rok (za poplatek). Toto prodloužení je možné pouze jednou, maximální doba způsobilosti je tedy 3 roky. Znovu již prodloužení o další rok možné není.

Po složení zkoušky je získaná kvalifikace aktivní po dobu 3 let bez možnosti prodloužení. Během této doby není potřeba dokládat žádné CPE hodiny. Zároveň je po tuto dobu možné přihlásit se do programu CIA bez dokládání požadavků na vzdělání.