ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

fotoCV_TB22web.jpg

Tereza Bubníková

Termín konání:

1. blok: 22.-26. dubna 2024

2. blok: 27.-31. května 2024


Cena

Člen ČIIA: 31 900 Kč (38 599 Kč s DPH)
Člen ČIIA Benefit: 28 355 Kč (34 310 Kč s DPH)
Nečlen ČIIA: 34 900 Kč (42 229 Kč s DPH)

Využitím slevy Benefit bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.


Časová sleva: 15% PRODLOUŽENA do 5. dubna 2024.
  • Množstevní sleva: 10% pro druhého a každého dalšího účastníka z jedné organizace.

Místo konání:
  • Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, I. patro.

Registrace:

Přihlásit se