Fóra pro interní auditory

  • Fórum pro interní auditory, pořádané dne 11. listopadu 2021 na téma: Od analýz rizik přes řízení rizik k systému GRC, včetně SW podpory
    (realizováno ve spolupráci se společností NETIA)

  • Fórum pro interní auditory, pořádané dne 5. dubna 2023 na téma: Co nás čeká v nových Standardech interního auditu?

Přednášející: Ing. Jana Báčová, CIA