KLÍČOVÁ RIZIKA POHLEDEM EXPERTA

Český institut interních auditorů natáčí a zpřístupňuje rozhovory s odborníky, které mají pomoci interním auditorům identifikovat nejrizikovější prvky v rámci konkrétních procesů ve společnosti.

 • Jak si zkontrolovat vlastní cyber zabezpečení Karol SUCHÁNEK, Poradce pro digitální bezpečnost

 

 

 • Mýty v oblasti kybernetické bezpečnosti Karol SUCHÁNEK, Poradce pro digitální bezpečnost

 

 • Aktuální kybernetické hrozby a interní audit Michal MERTA, Accenture

 

 • Interní audit a podvody Filip VOLAVKA, Surveilligence

 

 • Personální rizika ve společnostech Jan URBAN, Consilium Group

 

 

PROČ VIDEO DĚLÁME?

Představme si situaci mnoha auditorů. Ví, že musí udělat určitý audit a zároveň ví, že činnost auditu má být tzv. „risk based", tedy, že se májí zaměřovat na nejvýznamnější rizika.

Jak ale nejvýznamnější rizika pro oblast, kterou máme auditovat, zjistíme? Jistě, můžeme se poradit s kolegy auditory, mluvit s managementem a zaměstnanci, hledat na internetu, atd. Zdrojů je mnoho, ale kdo s námi může otevřeně sdílet skutečně relevantní aktuální klíčová rizika, vč. tzv. „emerging" rizik?

Dle našeho názoru by to mohl být odborník, který se danou oblastí dlouhodobě zabývá.

 

V ČEM VÁM VIDEO POMŮŽE?

 • Budete moci zaměřit vaše audity relevantním směrem.
 • Zvýšíte přidanou hodnotu vaší práce pro společnost.
 • Podpoříte své jméno, jméno auditního teamu a profese interního auditu napříč společností.
 • Management uvidí, že se zabýváte relevantními oblastmi a podpoříte tak svůj vztah s managementem a budování vzájemné důvěry.
 • Časem se můžete stát tzv. „trusted advisors" pro management, který vás začne brát více jako partnera spíše než ex-post kontrolora a začne se na vás obracet jako na nezávislou poradní funkci s různými dotazy a prosbami o konzultace.
 • Podpoříte konzultační/poradenskou roli interního auditu a jeho preventivní funkci atd....

Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, CFSA,

Člen rady ČIIA

Ing. Daniel Häusler, 
Ředitel kanceláře ČIIA