PRACOVNÍ SKUPINY


SKUPINA A - DISKUSE K IMPLEMENTACI NOVÝCH GLOBÁLNÍCH STANDARDŮ


 LEKTOŘI:

  • František BECKERT, ředitel odboru Interní audit (Ministerstvo financí ČR)
  • Miroslav ČTVRTLÍK, interní auditor (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj)
  • Martin PAVLUVČÍK, vedúci oddelenia legislatívy a metodiky pre kontrolu a audit (Ministerstvo financií SR)
  • Ladislava SLANCOVÁ, ředitelka odboru interního auditu (Nejvyšší kontrolní úřad)

ANOTACE:

V rámci pracovní skupiny bude diskutován praktický dopad nových Globálních standardů na činnost interního auditu ve veřejné správě a budou hledána řešení pro aplikaci do postupů a dokumentace interního auditu.SKUPINA B - NOVINKY ZE SVĚTA ÚČETNICTVÍ


LEKTOR:

  • Michal SVOBODA, Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě - senior (UcetnictviStatu.cz)


ANOTACE

Návrh zcela nového zákona o účetnictví postupuje legislativním procesem. Představuje návrh kompletní rekodifikace účetnictví v Česku. Přinesl by kromě jiného také zásadní posílení vazby vedení účetnictví na vnitřní kontrolní systém firem i organizací veřejné správy. Pro interní auditory by neměl přinést zcela nové povinnosti, má však potenciál zvýšit důležitost institutu interního auditu a práce jednotlivých interních auditorů, účinnosti vnitřního kontrolního systému, jednoznačného určení pravomocí a odpovědností zaměstnanců a kvalitních vnitřních předpisů, včetně systému řízení rizik.SKUPINA C - jak zefektivnit řídicí kontrolu


LEKTOR:

  • Radmila OUTLÁ, ředitelka odboru projektového řízení (Ministerstvo pro místní rozvoj)

ANOTACE:

Cílem pracovního setkání je seznámit účastníky s řešením řídicí kontroly, které zavedlo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Administrativa nás při běžné práci velmi mnoho zatěžuje. Při realizaci projektů a všech souvisejících veřejných nákupů neustále narážíme na spoustu administrativních povinností. Jednou z nich je provedení řídicí kontroly ke každému veřejnému výdaji. Co potřebujeme k zefektivnění této činnosti? Dobrou myšlenku, výborný nápad a šikovné lidi. A pak ještě nějaké ty finance :-). Pro zajištění řídicí kontroly na MMR máme vlastní IT systém ELIT, kde vše probíhá elektronicky. Při našem workshopu vás provedu celým systémem a ukáži, jakým způsobem řešíme a pak i evidujeme řídicí kontrolu ke každému výdaji. Úředníci zahodili papíry a audit se raduje.


SKUPINA D - aktuální přístupy k auditu evropských dotací


LEKTOŘI:

  • Pavel FOLKMAN, metodik Auditního orgánu (Ministerstvo financí ČR)
  • Dušan VÍTEK, koordinátor Auditního orgánu (Ministerstvo financí ČR)


ANOTACE:

Účastníkům pracovní skupiny bude představen systém auditů finanční podpory z fondů EU a role Auditního orgánu ve vztahu k jednotlivým zapojeným subjektům. Budou představeny novinky v postupech Auditního orgánu a jednotlivé typy prováděných auditů s uvedením rozdílů oproti interním auditům. Na příkladech zjištění budou přestaveny aktuálně řešené rizikové oblasti, na které by se interní auditoři měli zaměřit při případném interním auditu u poskytovatele nebo příjemce dotace, resp. vlastníka komponenty nebo Delivery unit v případě Národního plánu obnovy.