O workshopu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na workshop pro interní auditory z veřejné správy GLOBÁLNÍ A LOKÁLNÍ NOVINKY V INTERNÍM AUDITU, který organizuje Český institut interních auditorů pod záštitami viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Jana Málka a vrchního ředitele Sekce Finanční řízení a audit MF ČR Jiřího Fojtíka.


Na co bude workshop zaměřen?

Jsme rádi, že Vám můžeme, na rozdíl od pesimistického pojetí výrazu globální, jako je globální oteplování, globální rizika apod., nabídnout něco globálně optimistického. Tím máme samozřejmě na mysli nový Rámec profesní praxe interního auditu a nové Globální standardy. V rámci prvního dne se budeme snažit objasnit strukturu nového Rámce a orientaci v nových Globálních standardech. Současně upozorníme na hlavní změny oproti stávající profesní úpravě a umožníme vám tak včasnou přípravu na účinnost nových požadavků od roku 2025. V rámci dalších přednášek a pracovních skupin se zaměříme tentokrát už na lokální novinky, které budou mít vliv na oblast interního auditu, např. co je nového v oblasti veřejných zakázek, kybernetické bezpečnosti, účetnictví nebo v auditu evropských dotací. Také se dotkneme tématu řídicí kontroly. Kromě toho vyhodnotíme dotazníkové šetření o interním auditu ve veřejné správě.


Pro koho je workshop určen?

Workshop je určen pro interní auditory, kontrolory, ale i zástupce managementu a všechny ostatní zaměstnance, kteří se chtějí seznámit nejen s novým platným Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu
a Globálními standardy, ale také s aktualitami a novinkami v dalších oblastech, které mají vliv na interní audit a kontrolu. 


Kdo na workshopu vystoupí?

Na workshopu vystoupí renomovaní experti na jednotlivé oblasti z České republiky, také však i vaši kolegové, kteří mají s oblastí interního auditu praktické zkušenosti. Na workshopu vystoupí renomovaní lektoři a odborníci z Ministerstva financí ČR i SR, Ministerstva vnitra a dalších veřejných institucí, ale také zejména Vaši kolegové, kteří mají s oblastí interního auditu dlouhodobé praktické zkušenosti.


Co si odnesete?

Zejména aktuality, náměty, případové studie a cenné zkušenosti, které workshop nabízí, ale také zajímavé a podnětné informace získané z neformálních diskusí včetně kontaktů na nové kolegy.


Co říci závěrem?

Přijměte co nejsrdečnější pozvání přípravného výboru a Sekce veřejné správy ČIIA do města pod Bílou věží na další z řady workshopů Českého institutu interních auditorů, určených především veřejnému sektoru. Jsme přesvědčeni, že obsahová náplň přednášek, diskusí i pracovních skupin bude pro Vás přínosem a cestou k dalšímu zlepšování.

 

 

František_Beckert.jfif

Miroslav_Čtvrtlík.jfif

 

 

Daniel Hausler.jfif

RD_foto_2024.JPG

 

 

Ladislava_Slancova.jfif

 

 

František Beckert

Miroslav Čtvrtlík

Daniel Häusler

Dana Ratajská

Ladislava Slancová