PROGRAM

1. den Budování pozice interního auditu
  • Zapojení stakeholderů do jednotlivých fází procesu IA
• Míra zapojení stakeholderů versus potřeba změny a co s tím
• Přebírání zodpovědnosti
• Spolupráce s různými typy manažerů (typ ignorus, delegus, technicus, supermanus a další)
• Kdy a jak koho zapojit, tipy pro přesvědčování
• Křivka výkonu a získávání zpětné vazby od stakeholderů
• Jak ovlivňovat spokojenost

2. den 

Budování značky interního auditu - marketing
  • Role vedoucího IA v budování značky IA
• Prodej výsledků jednotlivých auditů
• Tipy pro přesvědčivou prezentaci
- Jak neuspat posluchače
- Jak pracovat se 4 ušima (4 roviny komunikace)
• Marketing IA
- Proč nestačí prodávat výsledky
- Jaké marketingové kanály můžu využít
- Zlatý kruh - začni s proč

3. den

Networking a jak se z toho všeho nezbláznit
  • Už dělám prodej a marketing IA, proč ještě networking?
• Co vše může být networking a jak si k němu vytvořit vztah
• Tipy pro networking
- S kým
- Jak na to
- Typologie lidí dle preference chování (DISC)
• Jak naložit s informacemi z prodeje, marketingu a networkingu
- Práce s kvalitou služeb IA
- Asymptota mistrovství
- Psychohygiena vedoucího IA