AKADEMIE ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ INTERNÍHO AUDITU II.

Jak prodávat interní audit ve vlastní firmě?
Aneb budování značky interního auditu.

Proč se zúčastnit?

  • Naplňuje požadavek 2 h CPE v oblasti etiky, který je od roku 2018 povinen splnit každý certifikovaný.
  • Propojení zkušeností z vedení interních auditorů a z koučování manažerů.
  • Interaktivní workshopy.
  • Sdílení praktických zkušeností.
  • Případové studie, cvičení, experimenty.
  • Individuální přístup, maximálně 10 účastníků.

Interní audit je společná práce auditorů, auditovaných a ostatních stakeholderů. Vedoucí interního auditu má jedinečnou roli v nastavení a budování této spolupráce. Zásadně ji ovlivňuje tím, jak dělá prodej výsledků jednotlivých auditů, marketing IA a networking, tedy buduje značku interního auditu.

Chceme podpořit vedoucí interních auditů v tom, jak si nastavit spolupráci a budovat pozici svého útvaru IA v rámci firmy.

Proto přicházíme s druhým dílem osvědčeného konceptu, kdy propojujeme dlouholetou zkušenost z řídících pozic interního auditu Iva Středy a práci koučky zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování ve vedení lidí Pavly Pavlíkové.

Výsledkem je Akademie úspěšného vedení interního auditu II, koncipovaná jako série tří jednodenních workshopů, v rámci kterých se zaměříme na budování značky a pozice interního auditu. Postupně projdeme 3 oblasti: prodej, marketing a networking, budeme sdílet zkušenosti a to, co se osvědčilo, doplníme tipy a principy mezilidské komunikace, vyřešíme případové studie a praktická cvičení.

Pro koho je akademie určena?

  • Vedoucí interního auditu (CAE)
  • Vedoucí týmů interního auditu (Leading auditor)
  • Manažery interního auditu
  • Talenty interního auditu