PROGRAM

1. den 

Vedení organizace - Jak získat různorodou množinu stakeholderů a stát se respektovným partnerem pro vedení?
  • Kdo patří mezi stakeholdery – 3 linie obrany.
• Jaké očekávání mají jednotliví stakeholdeři směrem k IA.
• Jaké vnímání a roli oddělení interního auditu chci jako vedoucí IA budovat.
• Kdo jsou klíčoví partneři, jak se k nim dostat a jak komunikovat.
• Klíčové okamžiky každého auditu vzhledem k stakeholderům – co si musím jako vedoucí pohlídat.
• Interní audit reprezentuje hlas systému – jak udržet nezávislost vedoucího IA, jeho míra svobody.

2. den 

Tým interních auditorů - Jak postavit tým, se kterým bude radost pracovat a jaké dovednosti a postoje rozvíjet u auditorů?
  • S jakými typy auditorů jsme měli možnost pracovat.
• Jak složit tým:
- Tvořím nový tým.
- Tým jsem zdědil/a.
• Patří Vaši lidé mezi pilíře, rozbušky, snaživce? Rozdělení podle motivace a dovedností a co s nimi.
• Model osobnosti – teorie švestky.
• Kompetentnost – její složky, co z toho budovat u auditora, co lze a nelze rozvíjet.
• Řízení lidí dle kompetentnosti, kolik dát prostoru druhým.
• Dva možné přístupy v práci manažera – tlak a tah – jejich užitečnost, stupně tlaku a tahu.
• Co dělat, když mi v týmu schází nějaká odbornost.

3. den 

Auditování - Jak pracovat s auditovanými pracovníky, aby s auditory odhalovali, co a jak dělají, jaká to má rizika a jak to vylepšit?
  • Jaký vztah a přístup k auditovaným nám pomůže k užitečným výsledkům auditu.
• Jak se připravit na auditovaný tým.
• Jaké reakce auditovaných mohu očekávat a co s nimi (3 mozky).
• Co je důležité pro získání důvěry.
• Etický kodex IIA - důvěrnost.
• Jak pracovat s odporem, nepřátelstvím (SARAH model).
• Jak na změnu – koncept 4 pokoje změny.