AKADEMIE ÚSPĚŠNÉHO VEDENÍ INTERNÍHO AUDITU I.

Proč se zúčastnit?

  • Naplňuje požadavek 2 h CPE v oblasti etiky, který je od roku 2018 povinen splnit každý interní auditor s mezinárodní certifikací.
  • Interaktivní workshopy.
  • Sdílení praktických zkušeností.
  • Případové studie, cvičení, experimenty.
  • Individuální přístup, maximálně 10 účastníků.
  • Propojení zkušeností z vedení interních auditorů a z koučování manažerů.

Klíčem k výkonu IA jsou lidé. Vedoucí IA již méně dělají sami práci interního auditora, jejich rolí je doručovat výsledky prostřednictvím svých lidí a zajišťovat dobré jméno interního auditu, a jeho propojení s organizací tak, aby přinášel užitečné výsledky.

Proto jsme propojili dlouholetou zkušenost z řídících pozic interního auditu pana Iva Středy a práci koučky zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování ve vedení lidí Pavly Pavlíkové. Výsledkem je nová Akademie úspěšného vedení interního auditu, koncipovaná jako série 3 jednodenních workshopů, v rámci kterých se zaměříme postupně na 3 okruhy lidí, se kterými vedoucí interního auditu spolupracuje a kteří jsou důležití pro úspěch IA.

 

Způsob práce:

Chceme sdílet praktické zkušenosti, diskutovat případové studie, přinášet tipy pro spolupráci s jednotlivými skupinami a propojovat s koncepty a modely, které osvětlí principy, co a proč funguje a nefunguje.

Ivo bude uvádět různé příklady, příběhy a zkušenosti ze své dlouholeté praxe, na jejichž základě doporučíme „Best practice" – osvědčené postupy a procesy, které Pavla doplní o konkrétní principy a techniky. Dané téma si vyzkoušíme formou zážitků, cvičení, případů a diskusí.

 

Pro koho je akademie určena?

  • Vedoucí interního auditu (CAE)
  • Vedoucí týmů interního auditu (Leading auditor)
  • Manažery interního auditu
  • Talenty interního auditu