PROGRAM

1. BLOK

1. den 
9:00 - 16:00
Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus
Téma: Risk Management pohledem interního auditora a Risk Managera

2. den

9:00 - 12:00 

PhDr. Ing. Jiří Kruliš, PREP Praha
Téma: Jak mít rizika pod kontrolou - jak je metodicky vyhledávat a zvládat

2. den

13:00 - 16:00 

Mgr. Pavel Bláha, Úřad práce České republiky
Téma: Řízení rizik v subjektech veřejné správy dle zákona č. 320/2001 Sb.

3. den

9:00 - 12:00

 

Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus

Téma:

Praktické příklady vybraných rizik

3. den
13:00 - 16:00

Ing. Jan Chmelík, CIA, Česká spořitelna

Téma:

Principy vnitřní kontroly a řízení

4. den
9:00 - 12:00

Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit s.r.o.

Téma: 

Riziko jako užitečný pomocník

4. den
13:00 - 16:00

Mgr. Stanislav Klika, BDO Audit s.r.o.

Téma:

Rizika a podvody

2. BLOK

1. den 
9:00 - 12:00
Mgr. Filip Zelingr, Letiště Praha
Téma: Základy Enterprise Risk Managementu (ERM) v praxi 1. část

1. den

13:00 - 16:00 

Mgr. Filip Zelingr, Letiště Praha
Téma: Základy Enterprise Risk Managementu (ERM) v praxi 2. část

2. den

9:00 - 12:00 

Ing. Marek Mádl, QI investiční společnost
Téma: Kreditní rizika 2023

2. den

13:00 - 16:00

 

Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus

Téma:

Rekapitulace, diskuze, příklady s Q&A