AKADEMIE RISK MANAGEMENTU

Jak nahlížet na rizika? Řada z nás interních auditorů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zajímáme, tak problematiku „rizik“ řešíme průběžně. Přesto se na poli Risk Managementu stále něco děje.

A právě pro všechny zvídavé kolegy, kteří se touží průběžně zlepšovat, inovovat své činnosti v návaznosti na Risk Management, je určena NOVÁ Akademie Risk Managementu.

Aktualizovaná Akademie Risk Managementu vám poskytne kompletní pohled na praxi řízení rizik obchodních společností, bankovnictví, financí, investic, pojišťovnictví, služeb, a také veřejné správy. Cílem je předat posluchačům zkušenosti vycházející z reálných a ověřených postupů, vyplývající z vlastní praxe implementace a následného provozování Risk Managementu v rámci struktur různých entit, českých, i mezinárodních společností.

Při analýzách relevantních rizik by se interní auditoři měli zabývat otázkou, zda společnost, ve které pracují má svá relevantní rizika dobře ošetřena. Po absolvování Nové Akademie Risk Managementu budete znát odpovědi na řadu otázek, které možná dnes hledáte.

Vysvětlíme si skutečnosti, proč jsou nyní otázky Risk Managementu v globalizovaném světě tak významné, a proč jsou úzce propojeny s interním auditem, a pokud hledá některá organizace vhodná řešení bez řízení rizik, nelze upřednostnit taková řešení, která budou na úkor ostatních.


Pro koho je určena?

Pro každého interního auditora, manažera, vedoucího pracovníka, který vnímá rizika, a na nich staví své plány auditu.

Každého, kdo má odpovědnost za řízení nějaké instituce, by měl věnovat pozornost rizikům souvisejícím s jejím fungováním.

Toho, který vnímá globální hrozby, chce zlepšit např. své havarijní a krizové plány. Interní auditor by měl věnovat energii všem rizikům spojeným s odpovědností osob, které řídí v organizacích strategie, investice, finance, rozvoj, projekty, procesy atp.

Všechny jedince, kteří vnímají svou roli odpovědnosti, a vědí, že Risk Management je nástroj ke zlepšení.


Odborníci z praxe

Každý z lektorů bude prezentovat své konkrétní zkušenosti s řízením rizik. Jednotliví odborníci vás seznámí s Risk Managementem z různých oborů, odvětví, institucí a firem. Přesah je nastaven mezi různými disciplínami, a podepřený desítkami let zkušeností školících pracovníků. Profesionálové vás obeznámí na mnoha příkladech s Risk Managementem, který je aplikovatelný v drtivé řadě institucí, firem, včetně veřejné správy.

 

Šíří a pestrostí náplně se v současné době jedná o jedinečný program komplexního vzdělávání v oblasti Risk Managementu. Program je také vhodnou přípravou pro uchazeče usilující o získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik (CRMA).