PROGRAM

 

1. den 

Typy konfliktů
  Vývoj konfliktu

 

Strategie řešení konfliktů – výhody, rizika, prevence rizik
 

Popisná vs. hodnotící komunikace a jejich vliv na vnímání informací

2. den Já sdělení
 

Techniky aktivního naslouchání a jejich role v konfliktu

 

Typy otázek a jejich role v konfliktu

 

Modelové situace – řešení typických sporných situací

3. den

Modelové situace – řešení typických sporných situací
  Práce s námitkami

 

Pozitivní vyjadřování – vyjadřování zaměřené na budoucí uspořádání a možnosti