AKADEMIE MEDIACE PRO INTERNÍ AUDITORY

Důstojné řešení sporných situací

Interaktivní kurz
Řešení praktických modelových situací
Individuální přístup, max. 12 účastníků
Informace využitelné v pracovním i soukromém životě
Lektorky se zkušenostmi z různých typů vyjednávání konfliktních situací


Mediace vám přinese nový pohled na konflikty a jejich řešení. Vybaví vás základními komunikačními technikami, kterými budete moci nahlédnout pod pokličku sporu a přenést ho z roviny "kdo s koho" do roviny "win - win".
Mediace vás naučí rozpoznat skryté skutečné potřeby všech stran sporu a vyjednat takové výsledné řešení, které bude v dané situaci nejlepší možné pro všechny, kterých se důsledky řešené věci dotýkají.

„Spor vás neohrožuje. Spor vám ukazuje, že je potřeba se na něco podívat tak, aby vás to neohrozilo do budoucna."
JUDr. Radka Medková, odborná garantka