AKADEMIE CORPORATE COMPLIANCE

Akademie Corporate Compliance je primárně určená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně seznámit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpisy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezinárodními certifikacemi CIA a CRMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci řídicího a kontrolního systému, včetně udržování soustavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními a regulatorními požadavky.

ROZSAH A ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samostatných seminářů, které jsou dále členěny po půldenních blocích pokrytých různými lektory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkušenosti a uvedení případových studií podle oborů činností přítomných posluchačů. Vzdělávací program bude zakončen testem pokrývajícím všechna probraná témata.
Lektoři jsou zkušení compliance manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z poradenských firem poskytujících v této oblasti služby na úrovni požadavků právních předpisů a standardů.