AKADEMIE AUDITU KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Ucelený vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti


Akademie auditu kybernetické bezpečnosti je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům praktické znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejího auditu. Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny a základní způsoby obrany proti nim. Zároveň jim předá informace o způsobech auditování kybernetické bezpečnosti, v praxi používaných postupech i některých úskalích, jež jsou s auditem kybernetické bezpečnosti spojena.

Akademie_kyberbezpečnost_leták_jaro_2024.JPG

Aktuální pozvánka ZDE

Kromě výukových materiálů účastníci získají také několik dalších pomůcek:

• Vzorový program několika nejčastějších auditů, prováděných v oblasti kybernetické bezpečnosti

• Materiály k procvičení získaných vědomostí

Program je rozdělen do dvou bloků:

I. Základy kybernetické bezpečnosti podle obecně závazných norem a potřebné základní znalosti

II. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti

Důležitým prvkem programu je demonstrování a procvičování získaných vědomostí na příkladech. K vypracovaným příkladům je poté účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba. Na konci akademie účastníci absolvují krátký test, v kterém si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata.

URČENO PRO:
• interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti