PROGRAM

1. blok

 

1. den 
9:00-10:30
Pavel Dlouhý (EY)
Témata:

Porozumění riziku podvodu

 • Rizika a dopady podvodů v organizaci.
 • Jak často se s podvodem setkáváme?
 • Podmínky vedoucí k podvodům – trojúhelník podvodu.
 • Integrita organizace – jak je důležitá, co jí podporuje a co jí brání.

1. den

10:45-14:15

Filip Zelingr (Letiště Praha)
Témata:

Fraud risk assessment a schémy a red flags typů podvodů – ve finančních a nefinančích institucích

 • Fraud risk management (FRM) ve vztahu k Enterprise risk managementu (ERM) a metody FRM.
 • Analýza procesů a identifikace rizikových míst.
 • Definice detailních podvodných scénářů.
 • Definice a nastavení red flagů pro efektivní detekci podvodů.
 • Typologie podvodů a její vliv na způsob prevence a reakce.

1. den

14:30-16:00 

Kateřina Halásek Dosedělová a Tomáš Sádlik (PricewaterhouseCoopers)
host Filip Zelinger (Letiště Praha)
Témata:

Detekce podvodu – význam datových analýz, analýzy střetu zájmů

 • Význam včasné detekce podvodů a jejich přístupy.
 • Analýza současných metod používaných pro odhalování podvodů.

2. den

9:00-12:00

 

Jaroslava Kračúnová (Deloitte)

Témata:

Právní aspekty interního šetření

 •  Úskalí ochrany osobnosti a soukromí, pracovněprávní aspekty, ochrana osobních údajů a další.

Prevence podvodu

 • Firemní kultura a „TONE of the TOP“.
 • Budování funkčního a správně nastaveného firemního compliance programu.
 • TOPO a možnost právnické osoby vyvinit se z trestní odpovědnosti.

2. den
13:00-14:30

Jaroslava Kračúnová (Deloitte)
host Radim Bureš (EY)

Témata: 

Whistleblowing

 • Whistleblowing jako součást kultury organizace.
 • Požadavky Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů a česká legislativa.
 • Praktické tipy na zavedení oznamovací linky – výhody oznamovacích platforem.
 • Jsou obavy z whistleblowingu oprávněné? Jak pracovat s oznámeními.

2. den
14:30-16:00

Tomáš Hořejší (Moneta Money Bank)

Témata:

Vyšetřování podezření

 • Příprava na vyšetřování a sestavení plánu vyšetřování a obvyklé postupy.
 • Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
 • Interní vyšetřování vs. trestní řízení (spolupráce s OČTŘ).

3. den

9:00-10:30

 Jaromír Kaděra (ČSOB)

Témata:

 Bankovní / úvěrové podvody/ pojistné podvody

 • Specifika a nejčastější typy podvodů v bance, red flags, kontroly, nápravná opatření.
 • Nástroje prevence a detekce / technologická vs procesní detekce.
 • Case studies (Úvěrový podvod (případ organizované skupiny); Pokladní rozdíl (padělání bankovek na pokladně); Únik bankovního tajemství (citlivé informace zneužité při žalobě); Pojistný podvod; Krádež identity (banka, pojišťovna); Organizované podvody).

3. den

10:30-12:00

 Pavel Dlouhý (EY)

Témata:

 AML

 • Úvod do problematiky a rizikové faktory.
 • AML Compliance program.

3. den

13:00-14:30

Ladislav Smejkal (Dentons)

Témata:

TOPO a právní základ do anti-korupčních programů

 • Hlavní důvody zavedení TOPO.
 • Přičitatelnost a rozdílnost oproti trestní odpovědnosti fyzických osob.
 • Vybraná významná soudní rozhodnutí.
 • Možnost vyvinění a vazba na compliance a protikorupční programy.

3. den

14:30-16:00

Vojtech Prerovský (Veolia)

Témata:

Praktické aspekty compliance a anti-korupční programy

 • Jak smysluplně stavět compliance a protikorupční programy?
 • Jak posoudit skutečnou efektivitu compliance programů?
 • ISO37001 certifikace: skutečná ochrana nebo akcelerátor změn?

2. blok

 

1. den

9:00-12:00

Ludmila Čírtková
Témata:

Psychologie korporátních podvodníků.

 • Existují společné osobnostní charakteristiky podvodníků?
 • Myšlení, pocity a chování.
 • Poruchy osobnosti a psychopatie.
 • Jak se bránit.
 • Lze podvodníka napravit?

1. den

13:00-16:00

Jakub Javorský (PricewaterhouseCoopers)
Témata:

Analýza elektronické komunikace

 • Právní aspekty (GDPR, interní směrnice, osobní vs. firemní komunikace, správná dokumentace).
 • Technické aspekty (co je a není možné technicky zajistit – laptopy, mobily, mailboxy).
 • Efektivní analýza a procházení klíčových dokumentů (technologie, nástroje, postupy).

2. den

9:00-12:00 

Václav Jiřička (Vezeňská služba ČR)
Témata:

Detekce lži – mýty a praktické tipy

 • Psychologické posuzování věrohodnosti a manipulace.
 • Diagnostika lži a detektory lži.
 • Teorie a modely vysvětlující chování obětí podvodníků.
 • Jak se nenechat napálit (praktické tipy pro laiky).
 • Podvodník na pracovišti (praktické tipy pro manažery).
 • Ještě k napravování „nenapravitelných“ podvodníků.