PROGRAM

 

PONDĚLÍ
9:00 - 12:00
Ing. Radek Ščotka, MBA, Argeus
Témata: ESG RIZIKA A SOUVISLOSTI S POLITIKOU:

 •     Úvodní slovo.
 •     Co jsou ESG rizika?
 •     Týkají se rizika ESG i nás?
 •     Zelená dohoda pro Evropu (EU Green Deal).

PONDĚLÍ

13:00 - 16:00 


Mgr. Petr Novotný (Argeus)

Témata: ESG REPORTY, PRÁVNÍ ZÁKLAD:

 •     Jaká data o udržitelnosti budou firmy a investoři reportovat?
 •     Nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb.
 •     Směrnice o reportování o udržitelnosti (Reforma směrnice o nefinančním reportingu).
 •     Taxonomie udržitelných aktivit.

ÚTERÝ

9:00 - 12:00 

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)
Témata: ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU:

 •     Green Finance.
 •     Řízení ESG rizik u nadnárodních firem versus státní instituce.
 •     Strategie řízení rizik ESG a risk appetite u různých institucí.
 •     Provázanost ESG risk managementu a IA.
 •     Nesprávné nastavení ESG Risk Managementu.
 •     Případy selhání rizik ESG.

ÚTERÝ

13:00 - 16:00

 

Michael Rada (Industry 5.0)

Témata:

ESG A POLITIKA BEZODPADOVÉ SPOLEČNOSTI:

 •     INDUSTRY 5.0 v rámci udržitelného rozvoje Evropské Unie.
 •     O zero waste v logistice a inovacích.
 •     Průmyslová upcyklace.

STŘEDA
9:00 - 12:00

Ing. Petra Hajná a Ing. Jiří Jelínek, ACCA (CPI Property Group)

Témata:

ESG V CPI:

 •     Pojetí ESG v CPI Property Group.
 •     Implementace Energetického managementu podle ISO 50001.
 •     Řízení rizik z pohledu ESG.
 •     Interní audit a ESG.

STŘEDA
13:00 - 16:00

Ondráš Přibyla (Otevřená fakta o klimatu, z. ú.)

Témata: 

POHLED EKONOMA, MANAŽERA A NEZÁVISLÉHO AUTORA:

 •     Péče o životní prostředí jako selský rozum.
 •     Globální megatrendy a sílící tlak spotřebitelů.
 •     Tato dekáda je rozhodně o (ne)schopnosti lidstva zvládat klimatickou krizi.
 •     Pohled manažera fondu rizikového kapitálu na ESG.

ČTVRTEK
8:30 - 10:30

Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)

Témata:

STRATEGIE V OBLASTI UDRŽITELNOSTI, ŘÍZENÍ ESG.

 •     Zelené produkty a služby.
 •     Rizika udržitelnosti a denní praxe ve společnosti?
 •     Umíme řešit nerovnosti, podporujeme sociální soudržnost, integraci a pracovněprávní vztahy?
ČTVRTEK
10:45 - 12:00
Ing. Jana Šorfová (Česká spořitelna)
Témata: ESG A ČESKÁ SPOŘITELNA:

 •     Environmental Social Governance v souvislostech vč. tipů na audit Etiky