6. Setkání interních auditorů z finančních institucí

  • TERMÍN 2. října 2014
  • PŘEDNÁŠKA 14.00–17.00 hodin
  • MÍSTO KONÁNÍ  PricewaterhouseCoopers,s.r.o.Hvězdova 1734/2c140 00 Praha 4

setkani-financi-06.jpg


 

Prezentace

VYSTUPUJÍCÍ PREZENTACE

Kateřina Halásek-Dosedělová,
PwC, forenzní služby
Lukáš Rút,
PwC, forenzní služby

Identifikace subjektů podléhajících sankcím ve finančních transakcích (3,1MB)

Tomáš Pluhařík,
PwC, oddělení řízení rizik

Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit (886kB)

Vladimír Jaroš,
PwC, oddělení řízení rizik
Pavel Jankech,
PwC, forenzní služby

Nové výzvy pro interní audit – Big Data a socialní sítě  (2,1MB)

Martin Fleischmann,
ČNB , odbor kontroly obezřetnosti

Dohled a regulace IS/IT ve finančních institucích z pohledu ČNB  (1,3MB)