Hlášení o splnění podmínek CPE

Údaje účastníka:
Údaje o splnění podmínek CPE:

Poznámka: Specifikujte název kurzu (studijní přípravy, konference, semináře, zastávané funkce ve výboru apod.), termín účasti, místo konání kurzu a počet hodin CPE. Do tabulek je možno přidávat řádky.

1. Vzdělávání

(maximálně 40 hod. CPE za rok)

2. Lektorská činnost + ústní prezentace

(maximálně 25 hod. CPE za rok)

3. Práce v orgánech ČIIA

(maximálně 15 hod. CPE za rok)
Vložte souhrnně za každý orgán ČIIA zvlášť.

4. Pracovní setkání interních auditorů

(maximálně 15 hod. CPE za rok)

5. Publikační činnost

(maximálně 25 hod. CPE za rok)

6. Externí hodnocení kvality či validace

(maximálně za týden 10 hodin CPE)

REKAPITULACE CPE

Podmínka udržení certifikace pro první sledované období (40 CPE započteno zdarma): 40

 

REKAPITULACE CPE

Podmínka udržení certifikace pro druhé a další sledované období: 80

 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy osob s odbornou certifikací interních auditorů z veřejné správy: ZDE.