AKCE A SETKÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

PANELOVÁNÍ BEZ HRANIC - INTERNÍ AUDIT 21. STOLETÍ

 

Workshop_Zlin_2023.JPG


Workshop pro veřejnou správu s názvem "PANELOVÁNÍ BEZ HRANIC - interní audit 21. století ", se uskutečnil ve dnech  26. – 27. dubna 2023 v Zlíně.

 

INTERNÍ AUDIT 2022 - CESTA KE ZLEPŠENÍ

Workshop_Trebic_2022.JPG

Workshop pro veřejnou správu s názvem "INTERNÍ AUDIT 2022 - Cesta ke zlepšení", se uskutečnil ve dnech  4. – 5. května 2022 v Třebíči.

QARIT - AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDITORY

Workshop_Olomouc_2021.JPG


Workshop pro veřejnou správu s názvem "QARIT - aktuální výzvy pro interní auditory ve veřejné správě", se uskutečnil ve dnech 13. – 14. října 2021 v Olomouci.

 

TŘETÍ VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

cache.jfif

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 17. září 2019 v Praze.

Prezentace:

DAATOVÁNÍ ANEB PRÁCE S DATY NUDA JE, MÁ VŠAK CENNÉ ÚDAJE

cache (1).jfif

Workshop pro veřejnou správu s názvem "DAATOVÁNÍ aneb práce s daty nuda je, má však cenné údaje", se uskutečnil ve dnech 10. – 11. dubna 2019 v Hradci Králové.

DRUHÉ VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

2setkani_VS.jpg

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 18. září 2018 v Praze.

Fotogalerie: ZDE.

Prezentace:

QUO VADIS, AUDITORE!

WTrebic.jpg

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Quo Vadis, Auditore!", se uskutečnil ve dnech  25. – 26. dubna 2018 v Třebíči.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

setkani auditorů

Výroční setkání interních auditorů ve veřejné správě se uskutečnilo dne 19. září 2017 v Praze.

Prezentace:

Fotogalerie zde

LABYRINT LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Labyrint legislativních změn", se uskutečnil ve dnech  19. – 20. dubna 2017 v Liberci.

ŠACHY INTERNÍHO AUDITU VE VÍRU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN

WK16_w.jpg

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Šachy interního auditu ve víru legislativních změn", se uskutečnil ve dnech  13. – 14. dubna 2016 v Hradci Králové.

 

NOVÉ PARAGRAFY PRO VNITŘNÍ ŘÍZENÍ A KONTROLU ANEB KLÍČOVÉ VÝZVY PRO INTERNÍ AUDIT

Workshop_Brno_2015.JPG

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Nové paragrafy pro vnitřní řízení a kontrolu aneb klíčové výzvy pro interní auditu", se uskutečnil ve dnech  23. – 24. dubna 2015 v Brně.

 

BENCHMARKING NEJEN AUDITNÍ ČINNOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě", se uskutečnil ve dnech  23. – 24. dubna 2014 v Liberci.

Workshop_Liberec_2014.JPG

Workshop pro veřejnou správu s názvem "Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě", se uskutečnil ve dnech  23. – 24. dubna 2014 v Liberci.

 

AKTUÁLNÍ PARAGRAFY PRO INTERNÍ AUDIT A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Workshop_Pardubice_2013.JPG

Workshop pro veřejnou správu s názvem: "Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení", se uskutečnil ve dnech 24. – 25. dubna 2013 v Pardubicích.

 

PROGRAM KVALITY INTERNÍHO AUDITU

Program kvality interniho auditu.png

Workshop pro veřejnou správu s názvem: "Program kvality interního auditu" se uskutečnil ve dnech 14. – 15. března 2013 v Jihlavě.

 

FINANČNÍ KONTROLA VČERA, DNES A ZÍTRA

Finanční kontrola.jfif

Workshop pro veřejnou správu s názvem: "Finanční kontrola včera, dnes a zítra" se uskutečnil ve dnech 25. – 26. dubna 2012 v Liberci.

 

Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR

Český institut interních auditorů pořádal 11. dubna 2012 seminář realizovaný pod záštitou Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s názvem:

"Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR"
Prezentace z tohoto semináře jsou dostupné zde:

"PIFC in a post 2004 environment" – Robert Gielisse, CGAP

"Důvody potřeby přijetí novely zákona o finanční kontrole ve veřejné správě" – Ing. Jan Málek

"Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě" – Ing. Miloslav Kala

"Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů" – Mgr. Štefan Kabátek

"Vliv členství v EU na kontrolu veřejných financí v ČR" – Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

"Slabá místa zákona o finanční kontrole a navrhované novely na úrovni obcí" – Ing. Eva Klímová

"Finanční kontrola ve veřejné správě, mezinárodní dobrá praxe a slabá místa v ČR" – Ing. Miroslav Čtvrtlík

"Roztříštěnost a duplicity finanční kontroly" – Ing. Eva Janoušková, Ing. Lukáš Wagenknech

 

 

SEMINÁŘ A KULATÝ STŮL V KUTNÉ HOŘE

dc_a_kontroln_systmy_a_jejich_aktualizace_120_01.jpg

Seminář "Řídící a kontrolní systémy a jejich aktualizace vsouvislosti se zavedením CSÚIS" se uskuteční v rámci Sekce veřejnésprávy ČIIA v Kutné Hoře dne 1. června 2010. Na seminář naváže druhý kulatý stůl této sekce, který začne ve 14 hodin.

 

KLUBOVÉ ODPOLEDNE

klubove_odpoledne_120.jpg

Dne 6. květen 2010 proběhne v Cloud 9 sky bar & lounge hotelu Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8 od 15.00 do 18.00 hodin. V programu vystoupí Jean-Peirre Garitte, Zástupci Evropského účetního dvora Structural Policies Division a Arnošt Marks, Deloitte. V průběhu Klubového odpoledne budou probíhat krátké prezentace a následná diskuze k tématům zaměřeným na efektivní řízení výdajů poskytnutých ze zdrojů EU. Současně je připraveno neformální občerstvení s rautem. Vstup zdarma.

Prezentace z akce:

Budoucnost strukturálních fondů (ppt – 470 KB)

CIIA Club afternoon ECA presentation (ppt – 920 KB)

Development and monitoring of PIFC v3 (pdf – 160 KB)

 

KULATÝ STŮL SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČIIA V OSTRAVĚ

Dne 2. března 2010 se uskutečnil první kulatý stůl v rámci Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů (SVS ČIIA). Kulatý stůl, tentokrát více zaměřený na zástupce moravského regionu, proběhl v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih.
Kulatého stolu se zúčastnilo 29 zájemců a zástupců z krajských úřadků, měst, nemocnic, úřadů práce, finančních ředitelství a vysokých škol. 

 

kulatystulostrava02_250.jpg

kulatystulostrava01_250.jpg 

 

Jednání uvedl a následně jím provázel Ing. Wagenknecht, člen Rady ČIIA a předseda přípravného výboru SVS ČIIA. Informace o aktivitách ČIIA (konference, semináře, publikace, výhody členství v ČIIA) přednesl Ing. Häusler, ředitel kanceláře ČIIA. Následné prezentace a informace týkající se činnosti SVS ČIIA představili jak Ing. Wagenknecht, tak JUDr. Včelák a Mgr. Orság, zástupci přípravného výboru SVS ČIIA.

Nejvíce diskutovanými tématy byla nabídka ČIIA, jak z obsahového hlediska, tak cenového hlediska, ale také systém vzdělávání zástupců veřejné správy, jehož nastavení směřuje k uvažované národní certifikaci. Diskuse také představila různé pohledy na procesy, které jsou ve veřejné správě s interním auditem spojeny (organizace, vzdělávání, legislativa).

 

Vzájemně prospěšná diskuze trvala 4 hodiny a aktivity SVS ČIIA budou pokračovat, a to jak v tomto regionu, tak i v dalších regionech, konkrétně ve 2. čtvrtletí v Kutné Hoře.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a aktivitu a také velký dík patří Ing. Ratajské vedoucí odboru interního auditu a finanční kontroly ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz, která vše zabezpečila po organizační stránce.