ČIIA mentoring – shrnutí hlavních principů

Cíle mentoringu

Prostřednictvím mentoringu chce ČIIA podporovat nové možnosti rozvoje interních auditorů a sdílení zkušeností napříč profesí. Tím otevíráme prostor pro nové myšlenky, pohledy a inspirace. Mentoring umožňuje učit se prostřednictvím zkušeností, úspěchů a chyb ostatních a pomoc při dalším směřování kariéry. Zároveň představuje novou formu networkingu. Především členům ČIIA z menších útvarů interního auditu může mentoring otevřít nový prostor ke konzultacím, novým názorům a osobnímu rozvoji.

Obsah programu

Do programu jsou zapojeni pouze členové ČIIA - mentoři a mentorovaní z různých společností a oborů včetně veřejné správy. Hlavní součástí je mentoring, který probíhá formou 1:1 diskuzí, kdy zkušený profesionál předává v roli mentora své zkušenosti a zpětnou vazbu mentorovanému. Kromě individuálních setkání je připraveno i inspirativní setkání všech účastníků.

Setkání mentora a mentorovaného probíhají přibližně v měsíčních intervalech po dobu 1-2 hod. Inspirativní setkání proběhne jednou za jeden běh. Délka běhu je cca 9 měsíců (školní rok). Spolupráce se řídí etickým kodexem ČIIA.

Co si z programu účastníci odnesou, je velmi individuální v závislosti na stanoveném cíli, se kterým do programu vstupují. Zdokonalovat se je možné jak v měkkých, tak i v tvrdých dovednostech anebo je možné si např. ujasnit své kariérní směřování.

První schůzka mentora s mentorovaným je poznávací, obě strany mají možnost si během schůzky nebo bezprostředně říci, že pro mentorovaného a jeho cíle není zvolený mentor vhodný a požádat ČIIA o jeho výměnu.

Mentor

 

 • Je expert v dané oblasti
 • Má schopnost sdílet a předávat znalosti a dovednosti
 • Chce rozvíjet další a věnovat svůj čas, znalosti a schopnosti

Mentorovaný

 

 • Je méně zkušený v dané oblasti, má zájem se rozvíjet a pracovat na sobě
 • Přebírá iniciativu v procesu svého rozvoje
 • Má jasnou představu čeho chce v rámci mentoringu dosáhnout

 

Vstup do programu

Před každým během programu osloví ČIIA Radou ČIIA vybrané kandidáty na mentory a potvrdí si s nimi jejich zájem a kapacitu. Následně ČIIA zveřejní medailonky mentorů a vyzve členy ČIIA – zájemce o mentoring, aby poslali ČIIA přihlášku obsahující motivační dopis, krátký životopis a svoje preference.
Maximální kapacita jednoho mentora jsou 1-2 mentorovaní, podle individuálních možností mentora.

Kdo je mentor a jak mentorovat

Mentor je praktik s vlastní zkušeností v dané oblasti. Je to poradce, učitel, rádce. Jde o zkušenější osobu, která někoho vede v určité oblasti. Učí své mentorovaného názorně, vlastním příkladem, dle své nejlepší životní zkušenosti.

 • Ukazuje a sdílí osvědčené postupy,
 • Nabízí, jak se na věci správně dívat,
 • Ukazuje, co dělat a jak to dělat nebo nedělat.

Důležitou složkou tohoto vedení je fakt, že jen neříká mentorovanému, CO má dělat, ale rovněž mu záleží na tom, aby mentorovaný skutečně pochopil, PROČ se dané věci dělají daným způsobem.

Patero mentoringu pro mentory

 

 1. důvěrnost, otevřenost a dobrovolnost vztahu mentor a mentorovaný, nesdílím žádné info ani s manažerem ani s kolegy, s nikým,
 2. vytvářet prostředí, aby se mentorovaný cítil vítaný, a jako partner, jednání s respektem,
 3. pomoci mentorovanému vymezit cíl, definovat téma, kterého se budeme v mentoringu držet, jak se pozná, že toho bylo dosaženo (jinak se celý proces mentoringu stane nezaměřeným a zmatečným),
 4. dodržovat pravidelnost setkávání 1krát měsíčně, organizovat by je měl mentorovaný
 5. naučit mentorovaného, aby si o zpětnou vazbu říkal (vám i svému okolí).

Patero mentoringu pro mentorované

 

 1. převzetí iniciativy ve všech krocích: mentorovaný definuje cíle, navrhuje harmonogramy setkání, připravuje agendu setkání a další aktivity, ujasňuje si další kroky, říká si aktivně o zpětnou vazbu
 2. důvěrnost, otevřenost a dobrovolnost vztahu mentor a mentorovaný, nesdílím žádné info ani s manažerem ani s kolegy, s nikým,
 3. mentorovaný zůstává nezávislý - vyhledává pomoc a radu, ale neočekává, že mu bude řečeno, co přesně má dělat,
 4. snaží se si vzít z mentoringu co nejvíce, je otevřený k navrženým doporučením a přijímá zpětnou vazbu, bere vážně svůj rozvoj
 5. respektuje časové možnosti mentora