CENA ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU

Český institut interních auditorů vyhlásil mezi lety 2016 - 2018 tři ročníky soutěže CENA ZA INOVACI V INTERNÍM AUDITU.

VÍTĚZOVÉ CENY ZA INOVACI 2016: ZDE.
VÍTĚZOVÉ CENY ZA INOVACI 2017: ZDE.
VÍTĚZOVÉ CENY ZA INOVACI 2018: ZDE.


Jaká byla kritéria hodnocení?
  • Originalita/inovativnost (Je to opravdu novinka, mění zaběhlé postupy, směřuje kupředu?)
  • Realizovatelnost (Jaké jsou výsledky, výstupy? Přispěl inovativní prvek ke zvýšení vážnosti interního auditu? Jaká jsou hodnocení ze strany managementu?)
  • Funkčnost (snadnost, pochopitelnost, reálnost)
  • Užitečnost (Jaký má přínos pro uživatele? Jak to pomáhá? Je to efektivní, přidává hodnotu?)
  • Přenositelnost (Mohou použít i další organizace? Lze šířit a adaptovat na různé podmínky?)
  • Rizikovost (Jaká jsou rizika inovativního řešení? Jak jsou rizika ošetřena?)