NOMINACE DO ORGÁNŮ ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ V ROCE 2024

 • Na základě Stanov Českého institutu interních auditorů, z.s. (dále jen ČIIA) lze předkládat nominace kandidátů do orgánů ČIIA - konkrétně do Rady ČIIA a do Kontrolní komise ČIIA.
  Nominace lze předkládat do 12. února 2024.  Konkrétní výzvy na předkládání nominací jsou uvedeny zde:
  Nominace do Rady ČIIA v roce 2024
  Nominace do Kontrolní komise ČIIA v roce 2024

 • Návrhy do orgánů ČIIA může podávat každý člen ČIIA.
 • Volba proběhne na zasedání Sněmu ČIIA, který se bude konat 21. března 2024 v Praze.
 • Nominace prosím adresujte na kancelář ČIIA (Český institut interních auditorů, Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2) nebo na e-mail: hausler@interniaudit.cz, a to v termínu do 12. února 2024.


Návrh do Rady ČIIA obsahuje:

 • jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta,
 • zdůvodnění návrhu,
 • krátký profesní životopis navrhovaného kandidáta,
 • souhlas navrhovaného s kandidaturou,
 • vizi navrhovaného o jeho/jejím působení v Radě ČIIA (prezentace ve formátu ppt - maximálně 3 slidy, případně text v maximální délce 1000 znaků včetně mezer).
  Prezentace, kterou nám zašlete, je neměnná. Na Sněmu ČIIA (21. března 2024) budou mít kandidáti do Rady ČIIA možnost vystoupit a představit svoji vizi o působení v Radě ČIIA.
  Vzhledem k časovému omezení bude vymezen čas na vstoupení každého kandidáta v délce 3 MINUTY.

 

Návrh do Kontrolní komise ČIIA obsahuje:

 • jméno, příjmení, bydliště navrhovaného kandidáta,
 • zdůvodnění návrhu,
 • krátký profesní životopis navrhovaného kandidáta,
 • souhlas navrhovaného s kandidaturou.  Nominační proces do Rady Českého institutu interních auditorů, schválený Radou ČIIA dne 13. ledna 2022, naleznete ZDE.
  Volební řád naleznete ZDE.