INFORMACE O CPE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Na základě schváleného Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě pro Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě se vydává metodický návod na podávání hlášení o plnění podmínek udržení certifikace.

Povinnost hlášení mají pouze držitelé certifikace INTERNÍ AUDITOR SENIOR A INTERNÍ AUDITOR EXPERT/KONZULTANT.