Žádost o udělení certifikace ve veřejné správě

1. Kontaktní údaje:
2. Současná úroveň odborné certifikace:
3. Současná úroveň odborné certifikace z dlouhodobého/komplexního vzdělávání ČIIA:
4. Současná mezinárodní certifikace:
5. Požadovaná úroveň odborné certifikace:
6. Praxe:

Podporované formáty uloženého souboru jsou následující pdf, jpg, jpeg, tiff nebo doc.
Velikost přiloženého souboru je omezena na max. 2 MB.

7. Absolvované vzdělávací akce ČIIA:
8. Absolvované vzdělávací akce ostatních institucí:

Prohlašuji, že ve své činnosti budu aplikovat Etický kodex IIA.

Bez aktivního zaškrtnutí prohlášení o etickém kodexu není možné dokončit proces odeslání žádosti o udělení odborné certifikace!