Hlášení o splnění podmínek CPE

Údaje účastníka
Údaje o splnění podmínek CPE:

Poznámka: Specifikujte název kurzu (studijní přípravy, konference, semináře, zastávané funkce ve výboru apod.), termín účasti, místo konání kurzu a počet hodin CPE. Do tabulek je možno přidávat řádky.

1. Vzdělávání

(maximálně 40 hod. CPE za rok)

2. Lektorská činnost + ústní prezentace

(maximálně 25 hod. CPE za rok)

3. Práce v orgánech ČIIA

(maximálně 15 hod. CPE za rok)

4. Pracovní setkání interních auditorů

(maximálně 15 hod. CPE za rok)

5. Publikační činnost

(maximálně 25 hod. CPE za rok)

6. Externí hodnocení kvality či validace

(maximálně 10 hod. CPE za rok)

Rekapitulace CPE

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy osob s odbornou certifikací interních auditorů z veřejné správy: ZDE.