11. SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Z PRŮMYSLU

  • TERMÍN   7. listopadu 2014     
  • PŘEDNÁŠK 10.00–13.00 hodin
  • MÍSTO KONÁNÍ EY, Florentinum, Budova D, Na Florenci 2116/15, Praha 1

setkani-prumysl-11.jpg

PROGRAM

 Co nového v IA a ČIIA (1.10 MB)
Info o ECIIA konferenci a General Assembly v Maďarsku
Oslavy 20 let IA
Tomáš Pivoňka, EY
Daniel Häusler, ČIIA

Metodika auditních šetření
 Audit hodnocení VKS z pohledu zákona č. 418 o trestní odpovědnosti právnických osob (608.15 KB)
Petr Cerman, Pražská teplárenská

Aktuální legislativa, nové výzvy
 Změny a výzvy v energetické oblasti pro výrobce a spotřebitele (Energetická účinnost, Emisní povolenky, Remit, Emir)(1.12 MB)
 IT bezpečnost (zákon o kybernetické bezpečnosti, ISO / IEC 27001:2014) (221.57 KB)
Jan Fanta, EY
Jiří Mlynář, EY

Interní audit prakticky
 Praktické přínosy IA při auditech facility, car fleet (případové studie)(1.77 MB)
Štěpán Patrný, EY

Závěrečné slovo hlavního sponzora setkání
Tomáš Pivoňka, EY
Josef Severa, EY

 Závěrečné zhodnocení (228.84 KB)