AUDITOŘI V PRŮMYSLU - 6. SETKÁNÍ

Setkání se uskutečnilo v prostorách ČIIA v pátek 2. 12. 2011 od 10 - 12.hod.

Téma setkání: Value for Money Auditing

(prosincové setkání bylo ve své programové části podpořeno společností PwC, oddělení služeb IA)

PROGRAM

Inovativní přístup procesního auditu, který je založen na principech IA a nástrojů podporujících zlepšování procesů. Obsahem interaktivního workshopu byly názorové otázky.

Hostem setkání
Ing. Hana Ondrušková

V případě zájmu o některou prezentaci z tohoto setkání, prosím kontaktujte pana Petra Cermana (pcerman@ptas.cz)