PROGRAM

Program v pdf ZDE.

Účastí na celém jednání konference získáte 12 CPE, které obsahují 2 CPE z oblasti etiky.

MÍSTO KONÁNÍ:1. listopadu 2023

 

8:30 – 9:30 Registrace
9:30 – 9:50 Zahájení
Tomáš PIVOŇKA, prezident Českého institutu interních auditorů
Jiří FOJTÍK, vrchní ředitel Sekce Finanční řízení a audit (Ministerstvo financí ČR)
Alice STIBALOVÁ, interní auditorka
(Město Tábor)
9:50 – 10:50 Jana BÁČOVÁ
"Nové standardy pro interní audit"
ikonka_prezentace.jpg
prezentace

10:50 – 11:20 Přestávka
11:20 – 12:30 Panelová diskuse na téma:
WHISTLEBLOWING – NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA A DOBRÁ PRAXE


Jiří JELÍNEK,
ředitel interního auditu (CPIPG)
Tomáš PIVOŇKA, ředitel útvaru audit a compliance (ČEZ)
Hana ŽUFANOVÁ, vedoucí oddělení interního auditu (MŠMT)
ikonka_prezentace.jpg
prezentace
12:30 – 13:30 Oběd

 

13:30 - 15:30     PRACOVNÍ Sekce


SEKCE A

Panelová diskuse na téma:
FRAUD RISK MANAGEMENT A INTERNÍ AUDIT

Petr BARÁK, předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost (Česká bankovní asociace)
Kateřina HALÁSEK DOSEDĚLOVÁ
, vice-president (ACFE Czech Republic Chapter)
Tomáš PIVOŇKA,
ředitel útvaru audit a compliance (ČEZ)
Filip ZELINGR
, ředitel útvarů Interní audit, Řízení rizik a Compliance (Letiště Praha)
ikonka_prezentace.jpgprezentace

 SEKCE B

VEŘEJNÁ SPRÁVA

 

Tomáš VYHNÁNEK, vedoucí oddělení Revize výdajů, sekce Finanční řízení a audit (Ministerstvo financí ČR)
"Výsledky mezinárodního srovnání v oblasti interního auditu"
ikonka_prezentace.jpg
prezentace

Vlastimil FIDLER,
vedoucí Oddělení analyticko-právní a metodické, Odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek (Ministerstvo pro místní rozvoj)
"Letošní novela Zákona o zadávání veřejných zakázek a další aktuality"
ikonka_prezentace.jpg
prezentace


 

 

15:30  Ukončení odborného programu prvního dne konference
15:45 – 18:00

Zážitkový program

  • Komentovaná prohlídka táborského podzemí (včetně muzea)
  • Komentovaná vycházka historickým centrem Tábora
  • Únikové hry
  • Muzeum pivovarnictví a Pivovar pod Besedou

 

Více o zážitkovém programu: ZDE.

19:00 

Večerní program "Číše vína"

LH Hotel Dvořák Tábor **** Congress & Wellness


 

2. listopadu 2023

 

8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 10:15 Panelová diskuse na téma:
CYBER SECURITY – PŘÍPRAVA NA IMPLEMENTACI NIS2

Martin DLOUHÝ
, manažer bezpečnosti (GasNet)
Tomáš GRZNÁR,
bezpečnostní expert (ČEZ)
Tomáš KUDĚLKA,
Director, Management consulting (KPMG)
ikonka_prezentace.jpg
prezentace
Martin ŠVÉDA,
vedoucí Oddělení regulace soukromého sektoru (NÚKIB)
Iva VONDROVÁ
, Manager, Risk Consulting (KPMG)
ikonka_prezentace.jpg
prezentace
10:15 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:45 Jiří ČIHÁK, Interní audit IT (T-Mobile Czech Republic)
"Umělá inteligence a interní audit"
11:45 – 12:55

MUDr. František KOUKOLÍK, DrSc.
"Temná trojice"

12:55 – 13:00 Ukončení konference
Tomáš PIVOŇKA, prezident Českého institutu interních auditorů
13:00 Oběd