MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU

2017

The IIA, Inc., překlad ČIIA, Český institut interních auditorů 2017, 324 stran

 

Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem interních auditorů (The IIA, Inc.) jako jednotné principy a postupy auditorské praxe.Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický kodex, Mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených směrnic (Prováděcí směrnice).

  • dvojjazyčné česko - anglické vydání
  • včetně USB karty, která obsahuje veškeré dokumenty tištěné verze + Doplňkové směrnice

 

ukázka z publikace

IPPF2017web.jpg
Doprava pro ČR 150 Kč
Doprava pro SR 290 Kč
900 Kč
+ -