ZMĚNY V CPE REPORTING POLICY THE IIA OD ROKU 2023

Upozorňujeme všechny držitele certifikací IIA i kandidáty v procesu certifikace, že od roku 2023 dochází ke změnám v CPE Reporting Policy, které schválila The IIA’s Professional Certifications Board (PCB):

Hlavní změny:

  • Všechny nadbytečné CPE hodiny (získané v průběhu jednoho kalendářního roku navíc nad rámec požadovaného počtu hodin) mohou být použity v následujícím kalendářním roce (maximálně může být přeneseno do dalšího roku 20 hodin pro CIA a 10 hodin pro ostatní certifikace).
  • Grace period (období, kdy je možné bezplatně zpětně doplnit neodevzdané hlášení za kalendářní rok) se prodlužuje na dobu 24 měsíců (místo dosavadních 12).
  • Od 1. ledna 2024 bude zrušena možnost obnovit certifikaci ze stavu Expired. To znamená, že pokud do uplynutí Grace Period (tedy 3 po sobě jdoucí roky) nebude odevzdáno žádné hlášení CPE, bude certifikace nevratně zrušena. Zrušenou certifikaci nebude možné jakkoli obnovit, bude případně nutné projít znovu celým procesem certifikace a složit všechny zkoušky.


Pro podrobnější informace navštivte  CPE Policy Changes for 2023.