Členství v ČIIA 2024

Český institut interních auditorů žádá všechny své členy o NAHLÁŠENÍ PŘÍPADNÝCH ČLENSKÝCH ZMĚN slečně Pružinové z důvodu správné fakturace členských příspěvků na rok 2024.

Fakturace bude probíhat od ledna 2024. Případně je možné vystavit fakturu již dříve na základě vaší žádosti.
Současně žádáme o zaslání případných objednávek týkajících se členství.